Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Wat vindt u van Luilak? Leuk of niet?

De een noemt het traditie, de ander ervaart het als ´pesten´ van inwoners;  Luilak, het zeer vroeg op luidruchtige brommers door de straten van Barneveld scheuren om mensen wakker te maken en Koningsdag in te luiden. Klachten zijn er volop: veel teveel lawaai, veel te vroeg, kwetsbare mensen zoals ouderen in verpleeghuizen die grote hinder ervaren, kinderen die vroeg wakker zijn terwijl het al een intensieve dag wordt, veel te vaak langs dezelfde plekken, gevaarlijk en risicovol rijgedrag (te hard en met alcohol op rijden). Voorstanders zijn er ook en geven aan dat het mogelijk moet zijn jongeren 1x per jaar iets te laten doen wat normaalgesproken niet kan. Een traditie die ruimte en acceptatie moet houden van de samenleving.

Lokaal Belang vindt het belangrijk de verhoudingen te kennen; voor, tegen of iets daar tussen in. Raadsleden zijn tenslotte volksvertegenwoordigers en behoren de signalen uit de samenleving heel serieus te nemen en daar eventueel wat mee te doen. Lokaal Belang is daarom een enquête op de website gestart om de mening te peilen onder de bevolking. Lokaal Belang nodigt inwoners van harte uit deze enquête in te vullen zodat wij een zo volledig mogelijk beeld hebben van de mening van de samenleving. Met deze gegevens kan Lokaal Belang eventueel verdere stappen zetten. De eerste gelegenheid zou de commissievergadering bestuur bij het agendapunt ‘rondvraag’ op dinsdag 7 mei aanstaande zijn.

Wat vindt u?
a. Geen probleem met Luilak. Het is 1x per jaar en een traditie.  Laat de jongeren gerust hun gang gaan, het hoort erbij.
b. Luilak moet 1x per jaar kunnen, maar ernstige overlast moet wel beperkt worden.  Dus de gemeente moet in overleg met de jongeren en afspraken maken. Bijvoorbeeld de starttijd verlaten, niet langs b.v. verpleeghuizen of andere kwetsbare locaties scheuren en wangedrag op de weg moet aangepakt worden.
c. Luilak is niet leuk en veroorzaakt erge overlast. De start van Koningsdag wordt hierdoor verpest. De gemeente moet ingrijpen om Luilak vanaf volgend jaar te verbieden en optreden als het toch gebeurt. 

Reacties via de enquête zijn niet meer mogelijk.

content image