Gemeente Barneveld

 Politieke partij

1500 helikoptervluchten per jaar naast Schaffelaarsebos? LB stelt schriftelijke vragen

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de komst van een helikopterterrein-helihaven nabij het Schaffelaarsebos en nabij de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst.

Onlangs is de fractie van Lokaal Belang ter ore gekomen dat er mogelijk een helikopterluchthaven-helihaven nabij het Schaffelaarse bos en de woonwijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst gerealiseerd gaat worden.
Uit de informatie die Lokaal Belang ontvangen heeft blijkt dat deze helihaven op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld gepland is en dat de voorbereidingen daartoe al getroffen zijn. Tevens begrepen wij dat het gaat om een commerciële ‘helihaven’ waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen aankomen en vertrekken.  

Bij het vernemen van dit plan sloeg ons ongeloof om in verbijstering nadat wij begrepen dat er al serieuze gesprekken plaatsgevonden hebben voor het realiseren van deze helihaven en dat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium zijn. Het kan toch niet waar zijn dat er in naast de windmolens met hun welbekende overlast en een railterminal die 80.000 extra vrachtwagenbewegingen per jaar gaat opleveren, nu óók een helihaven gaat komen met het daarbij behorende vliegverkeer boven Barneveld dorp en de omliggende dorpen? Lokaal Belang heeft de volgende vragen:

 1. Kan het college bevestigen dat er vergaande plannen zijn om een zogenaamde ‘helihaven’ te realiseren op het adres Wesselseweg 23 in Barneveld waarvan jaarlijks 1.500 vluchten zullen vertrekken en aankomen?
 2. Is het college het met ons eens dat het zeer onwenselijk is een soort van helikopter luchthaven te ontwikkelen op slechts tientallen meters grenzend aan het Schaffelaarse bos en op enkele honderden meters daar waar de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst beginnen?
 3. Is het college het met ons eens dat deze helihaven een directe aanslag is op de rust van de inwoners van de wijken Norschoten en Vliegersveld-De Vaarst de andere wijken die getroffen gaan worden door overvliegende helikopters én de rust van mens en dier die genieten van en leven in het Schaffelaarsebos?
 4. Is het bekend wat de komst van een helihaven voor consequenties heeft voor de hoeveelheid fijnstof en stikstof in de nabijheid van deze helihaven bij 1.500 vluchten?
 5. Is een verdere toename van fijnstof en stikstof in een gemeente die op dit gebied al onder druk staat in uw ogen verstandig?
 6. Nu heeft de meerderheid van de raad ingestemd met het verhogen van de geurnormen omdat er gebouwd moet worden nabij agrarische bedrijven. Moeten we dan straks ook de geluidsnormen verhogen als we de wijk Norschoten en wellicht ook andere (nieuwe) wijken willen uitbreiden?
 7. De komst van zoveel helikoptervluchten brengt tevens een veiligheidsrisico mee in geval van een ongeval. Is het in de ogen van het college verantwoord om, los van de onwenselijkheid ervan, een helihaven zo dicht bij een woonwijk en benzinestation te positioneren?
 8. Wij vernamen dat er sprake is van een commerciële helihaven. Wat betekent dit in de praktijk?
  Gaat het om vluchten naar andere helihavens of naar luchthavens? Wordt het gebruikt voor werkverkeer of voor commerciële rondvluchten?
 9. Indien onze informatie klopt, waarom is deze locatie in het vizier? Uw college heeft plannen om windmolens en een railterminal in onze gemeente mogelijk te maken en nu is er ook sprake van de komst van een helihaven? Naast vele tienduizenden extra vrachtwagenbewegingen veroorzaakt door de railterminal en de o.a. geluidsoverlast van windmolens, moeten we nu ook gaan vrezen voor het verstoren van de rust in de lucht door de mogelijke komst van een helihaven?
 10. Is het college het met ons eens dat er hier een streep getrokken moet worden indien deze plannen serieus zijn? Voor Lokaal Belang is de komst van een helihaven onbespreekbaar. De leefbaarheid voor onze inwoners staat boven de commerciële belangen van een helihaven-ondernemer.
  Wij hopen dat het college dit met ons eens is?
 11. Bent u bereid om naast de beantwoording van de vragen spoedig doch uiterlijk voor het einde van uw bestuursperiode een uitgebreidere memo op te stellen over uw visie op heliluchthavens in de gemeente Barneveld? Deze willen we dan bespreken in een eerstvolgende commissievergadering.

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid

17 februari 2022

foto: heliflight.nl (niet het bedoelde bedrijf aangaande de vragen)