Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Alle bossen onder regie van de gemeente


Vandaag nationale Boomfeestdag. Voor Lokaal Belang de reden om te laten zien dat het menens is. De meeste partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma mooie dingen als het gaat om het openbaar groen en natuur. Maar toen in de raadsvergadering van september 2017 werd voorgesteld om de bossen in onze gemeente onder de regie van de gemeente te brengen, stemden bijna alle partijen tegen. De tegenstemmers waren van mening dat de beheerders van de bossen het wel beter zouden weten dan de raadsleden. Hierdoor is het nog steeds mogelijk dat er zonder gemeentelijke vergunning grootschalig kan worden gekapt in bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos in Barneveld en het Johannabos en Wilbrinkbos in Voorthuizen. De huidige regelingen zijn naar de mening van Lokaal Belang niet goed genoeg. Lokaal Belang wil dat daarom als enige partij veranderen en alle bossen in onze gemeente alsnog onder de regie van de gemeente brengen.

Nu is het zo dat een boom die buiten de door de gemeenteraad ‘vastgestelde grens inzake de wet natuurbescherming’ staat, niet valt onder het beleid en zeggenschap van de gemeente. (Tenzij de boom deel uitmaakt van een bosje kleiner dan 10 are of een rij met niet meer dan 20 bomen.) De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen waar binnen de gemeente de ‘grens inzake de wet natuurbescherming’ loopt. Lokaal Belang wil graag dat die grens gelijk zal zijn aan de gemeentegrens, dus dat bossen binnen de bebouwde kom gaan vallen.
Dan kan er in onze bossen, zoals bijvoorbeeld het Schaffelaarsebos, niet meer grootschalig worden gekapt zonder gemeentelijke vergunning. In een gemeentelijke verordening kan verder geregeld worden wanneer er wel en wanneer er geen vergunning nodig is voor het kappen van bomen. En de gemeente kan aan de vergunning de plicht tot herplant verbinden.

Eerder werd door één van de andere partijen gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om als gemeente de regie te krijgen over de bossen in onze gemeente. Dit is naar de mening van Lokaal Belang onjuist. Even googelen levert op dat bijvoorbeeld de gemeenten Boekel en Leiden dit al hebben gedaan.

Lees verder over de plannen en wensen van Lokaal Belang over groen en natuur

content image

Recente bomenkap in het Wilbrinkbos

content image