Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bomenplan Lokaal Belang


Lokaal Belang: ‘Behoud bomen, voorkom kap en investeer in dit groene kapitaal’
Komende maanden uitrol van ‘bomenplan’ 
Doe mee en teken de petitie! 


Groen kapitaal
Lokaal Belang hecht buitengewoon veel waarde aan bomen, ons ‘groene kapitaal’. Heel veel inwoners en toeristen genieten van deze natuurpracht. Het groen heeft tevens een reinigende werking op de lucht die wij inademen en is belangrijk voor een goed ecosysteem en dus ook de biodiversiteit. Naaldbomen halen bovendien veel verontreiniging uit de lucht zoals 15- 20% van het fijnstof en loofbomen verlagen de stikstofconcentratie (zomersmog). Bomen hebben ook een enorme opnamecapaciteit voor CO2 en water. In de huidige klimaatdiscussie natuurlijk zeer relevant.

Bomenkap
Wij maken ons zorgen over deze, soms massale, bomenkap, maar daarnaast ook over het meldingssysteem, wijze van communiceren en het vergunningenbeleid. Vele reacties vanuit de samenleving laten in ieder geval zien hoe zeer ook de samenleving hecht aan groen en bomen. Bijvoorbeeld het massale protest tegen de kap van bomen aan de Stationsweg, maar ook bij de Van Zuijlen van Nieveltlaan en de Kuntzelaan was er veel onvrede vanuit de samenleving. De centrale vraag is nu: worden de bomen in onze gemeente met de huidige werkwijze voldoende beschermd? Lokaal Belang vindt van niet.

Recente ontwikkelingen
Lokaal Belang heeft met regelmaat vragen gesteld over (voorgenomen) bomenkap. Bijvoorbeeld bij de plannen voor het Oosterbos, de Kuntzelaan (Barneveld), Wikselaarse Eng en Schoonengweg (Voorthuizen), en meer recent: de kap aan de Lunterseweg, Wildzoom en in de wijk Veller. Daarnaast vraagt Lokaal Belang ook met regelmaat om aandacht voor vergroening bij projecten zoals bijvoorbeeld de straks achterblijvende locatie van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek. Helaas blijkt telkenmale dat het ‘verdienmodel’ meer leidend is dan de investeringen in groen. Het college gaat voorbij aan wat er ‘te verdienen’ valt als er in groen (bomen) geïnvesteerd wordt: zuurstof, CO2 en wateropname, biodiversiteit, uitstraling, voorkomen van hittestress, invloed op welbevinden en gezondheid van mensen en kwaliteit van de omgeving. 

Belofte  
Het college heeft in december 2017 beloofd (en naar aanleiding van de discussie Wikselaarse Eng in juli 2018) om bij renovatiewerkzaamheden, groot onderhoud of wijkontwikkeling een boomeffectrapportage uit te voeren. Helaas is ook gebleken dat het college onvoldoende invulling geeft aan deze belofte (zie bv Wikselaarse Eng en Wildzoom). Dat is bijzonder spijtig aangezien een Bomen Effect Analyse gedaan wordt door een echte bomenspecialist, een ‘European Tree Technician’. Ofwel, iemand met specifieke kennis van zaken. Als voorbeeld het ‘mitigerend effect van bomen’ op de omgeving. Dat wil zeggen dat de capaciteit van bomen om water op te nemen en vast te houden ervoor zorgt dat bomen een onderdeel zijn van waterregulering. Daardoor zijn er minder of kleinere wadi’s nodig en is er in een plangebied meer ruimte voor behoud van bomen. Daarvoor is ‘wil en creativiteit’ nodig.

Antwoorden
In de beantwoording van onze vragen door het college wordt duidelijk zichtbaar dat het college een passieve houding inneemt als het gaat om inzet voor behoud van bomen. “Onze taak is het behandelen en beoordelen van omgevingsvergunningen die aangevraagd worden.” Dat is jammer, temeer omdat men in het coalitieakkoord opschrijft hoe groot het belang is van behoud van bomen. En het college zegt “het ligt daardoor primair op de weg van de gemeenteraad om in de APV en/of ondersteunend beleid invulling te geven aan eventuele beleidswensen op dit vlak.” 

Bomenplan
Lokaal Belang ziet hierin, naast ons bestaande standpunt ten aanzien van het behoud van bomen, een uitnodiging om met een plan te komen om bomen in onze gemeente beter te beschermen. Dit plan behelst onder andere de aanpassing van de APV (bomenverordening) en een petitie voor het behoud van bomen.  De komende maanden zal Lokaal Belang van zich laten horen en daarbij inwoners oproepen mee te doen om bomen in onze gemeente Barneveld beter te beschermen en te investeren in nieuw groen kapitaal.  Want dat is wat onze samenleving verdient!
 
Wilt u ons steunen en helpen in de strijd voor het behoud van en het investeren in bomen? Wij zijn dankbaar met uw gift!