Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB antwoorden brandbrief aanrijdtijden ambulance

Lokaal Belang fractie krijgt antwoord van Ministerie van VWS en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden op brandbrief over verslechteren ambulancezorg

Op 8 maart jl. heeft de fractie van LB een brandbrief verstuurd naar aanleiding van het opnieuw verslechteren van de aanrijtijden van de ambulances bij spoedritten, de zogenaamde A1-ritten. De fractie van Lokaal Belang maakt zich grote zorgen over alsmaar verder verslechterende aanrijtijden van ambulances van de afgelopen jaren. Zeker in het licht van de enorme groei van onze gemeente. Lokaal Belang heeft in deze brandbrief een oproep gedaan dat er niet langer kan worden gewacht en dat maatregelen om deze aanrijtijden te verbeteren, noodzakelijk zijn. In deze brief heeft de fractie tevens aangegeven grote waardering te hebben voor de ambulance-medewerkers en hun enorme betrokkenheid bij dit belangrijke werk. De concrete vraag van Lokaal Belang was om op korte termijn in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars, de veiligheidsregio en alle andere betrokken partijen om er zo voor te zorgen dat de 15-minutennorm van aanrijtijden van ambulances in al de dorpen van onze gemeenten wel gehaald gaat worden.

Fractievoorzitter Jan Willem van den Born: “Wij zijn zeer verheugd dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst wordt belegd voor de burgemeester, het college van B&W en de gemeenteraad vanuit de VGGM. Deze vindt binnenkort al plaats namelijk op dinsdag 16 mei a.s., om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wij zullen onze zorgen ook dan weer onder de aandacht brengen en verzoeken om concrete inzet de aanrijdtijden te verbeteren.”

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ook geantwoord richting de fractie van Lokaal Belang. De VGGM heeft aangegeven dat zij de NZa en IGJ zullen informeren naar aanleiding van de brandbrief en de daarin gemelde cijfers over aanrijtijden. Daarover is onze fractie zeer verheugd, want actie is noodzakelijk. Aanrijtijden van ambulances zijn cruciaal; het gaat tenslotte om levensreddend handelen in noodsituaties. Maar ook in het licht van onze gemeente waar de afstanden soms groot zijn. Prestatienormen zijn er niet voor niets. Juist bij langer voortdurende verslechtering van de prestaties zal er moeten worden ingegrepen en kan een gemiddelde voor een Veiligheidsregio niet een reden zijn de (soms erg) slechte cijfers van een gemeente te accepteren.

Het is de taak van de lokale politiek om alle instanties die hier een rol in spelen te informeren en zo nodig via een brandbrief haar zorgen over te brengen. Lokaal Belang is tevreden dat de brandbrief goed is ontvangen en dat er direct acties zijn uitgezet. Wij hopen op positieve ontwikkelingen.”

Persbericht 3 mei 2023

Bijlage bij Brandbrief:

content image
content image