Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht LB: reactie op antwoordbrief GS verzoek stopzetting proces Scherpenzeel


Lokaal Belang heeft met grote teleurstelling kennisgenomen van de reactie van GS op het officiële verzoek van 10 september jl. In dit verzoek, dat Lokaal Belang persoonlijk aan de Commissaris van de Koning (CvdK) de heer Berends overhandigd heeft, verzochten wij het proces rondom de herindeling van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld te stoppen. “Het politieke klimaat is absoluut niet rijp voor een dergelijk gevoelig en ingrijpend proces”, vindt de fractie van Lokaal Belang.

Ten tijde van deze overhandiging werd door de CvdK bevestigd dat in deze fase van het proces, de fase van het ‘open overleg’, de Provincie (hier GS) ‘de regie’ heeft en dus wettelijk bevoegd is in dit proces bepaalde keuzes te maken. Dus ook die van het stopzetten van het overleg dan wel het niet indienen van een herindelingsontwerp. Deze door GS nadrukkelijk gewenste ‘regie’ is zeer duidelijk aan de orde gekomen in de vele brieven van GS, alsmede in het raadsdebat met de gemeenteraad van Barneveld, 4 juni jongstleden, waarbij de fractie van Lokaal Belang de CvdK en de gedeputeerde hier nadrukkelijk en kritisch over bevraagd heeft.

Dat GS er nu voor kiest om ‘niet inhoudelijk op Lokaal Belang te reageren’, is daarom buitengewoon vreemd en betreurenswaardig. De spreekwoorden ‘Met een kluitje in het riet sturen’ en ‘Van het kastje naar de muur gestuurd worden’ zijn hier zeker van toepassing. Tenminste, zo kwalificeert Lokaal Belang dit zeker. Alle mooie woorden over ‘de raad serieus nemen en betrekken’ van GS ten spijt, nu het puntje bij paaltje komt, staat de Provincie op afstand. Dat betreuren wij zeer.

Lokaal Belang heeft in basis geen standpunt over een eventuele herindeling van de gemeente Scherpenzeel. Lokaal Belang heeft echter wel, en al vanaf het allereerste begin, het standpunt dat bij een dergelijk gevoelige en ingrijpende kwestie als een herindeling, het proces heel zorgvuldig, transparant en democratisch moet. Lokaal Belang heeft al geruime tijd grote zorgen over de zorgvuldigheid van het proces en heeft al het mogelijke gedaan om dit proces beter te laten verlopen. De huidige gang van zaken vindt Lokaal Belang ‘onverkwikkelijk’.

De recente ontwikkelingen heeft onze fractie doen besluiten om op 10 september jl. een verzoek tot stopzetting bij GS in te dienen. Niet zozeer omdat wij tegen een herindeling op zich zijn, nogmaals, daarover heeft Lokaal Belang geen standpunt, maar omdat het proces onvoldoende zorgvuldig is. Een onzorgvuldig proces is, naast het politieke klimaat, bestuurlijke drukte, gebrek aan draagvlak en de grote tijdsdruk, geen goede basis voor een herindeling. Lokaal Belang gunt beide gemeenten rust om het belang van de inwoners op een goede manier te kunnen dienen.

De weg die GS nu kiest, kent alleen maar verliezers, maar de lokale democratie verliest het meest. Het is buitengewoon jammer dat de ‘bottum up’ gedachte door GS niet in voldoende mate wordt uitgedragen. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor de democratische waarden die voor hen hoog in het vaandel staan.