Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Lokaal Belang organiseert informatieavond Geothermie


PERSBERICHT

Geothermie als alternatief voor megawindmolens in de gemeente Barneveld 
Lokaal Belang organiseert informatieavond Geothermie  
 
Op maandag 24 september organiseert Lokaal Belang een informatieavond in Voorthuizen over de mogelijkheden van Geothermie als een schone energiebron in de gemeente Barneveld. Waar andere gemeenten in binnen- en buitenland ons voorgingen, wordt het wat Lokaal Belang betreft tijd om verder te kijken naar deze vorm van duurzame energieopwekking. Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden over het belang van groen en bossen voor onze samenleving.
Lokaal Belang wil een realistisch energiebeleid. Daarmee bedoelen wij dat er realistische en haalbare doelen gesteld worden. Daarbij is draagvlak onder onze inwoners, van groot belang. De aarde en het milieu zijn ons dierbaar en daar moeten wij zorgvuldig mee om gaan.  
 
De vanzelfsprekendheid waarmee het nieuwe college van SGP, PRO, ChristenUnie en CDA onze mooie gemeente vol wil gaan zetten met mega-windmolens, nodigt uit tot een discussie over een alternatief. Lokaal Belang kijkt in het belang van inwoners, de omgeving en ondernemers, hoe zaken anders en beter kunnen. Het glasheldere protest rondom het initiatief voor windmolens bij Zeumeren laat zien dat aan het plaatsen van windmolens op land, grote haken en ogen zitten. En daar waar het college zich voornamelijk focust op deze mega-windmolens, kijkt Lokaal Belang breder.  
 
Lokaal Belang vindt dat windmolens industriële inrichtingen zijn en geen overlast mogen veroorzaken; dus horen windmolens niet thuis in de nabijheid van woningen, mooie recreatiegebieden zoals Zeumeren, in de bossen of versnipperd over het mooie en evenzeer toeristische buitengebied. Onze gemeente is gelet op de bevolkingsdichtheid en de relatief lage windintensiteit niet geschikt voor het plaatsen van grote windmolens. Lokaal Belang zal zich daarom inzetten om het plaatsen van windmolens in onze gemeente te voorkomen en zich inspannen voor de realisatie van alternatieve bronnen van duurzame energie. Lokaal Belang heeft eerder een alternatieve energiemix gepresenteerd. Met deze mix aan energiebronnen wordt circa 1564 TJ energie opgewekt; veel meer dan de 880 TJ wat de gemeente nu als doel heeft.  
 
Een van die alternatieven uit de Energiemix is Geothermie. Geothermische energie is de energie die wordt opgewekt uit aardwarmte. Deze aardwarmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en indirect voor het opwekken van elektriciteit. Een groot voordeel van deze bron van duurzame energie is de onafhankelijkheid van het weer en dat de centrale, mits op juiste wijze gerealiseerd, geen overlast veroorzaakt. Daarom heeft Lokaal Belang zich een tijd geleden verdiept in Geothermie en is tot de conclusie gekomen dat Geothermie een zeer interessante optie is om duurzame energie op te wekken. Lokaal Belang wil dat onze gemeente zich tenminste verdiept in deze mogelijkheid en serieus gaat onderzoeken of een dergelijke energiecentrale ook een goede oplossing is voor de gemeente Barneveld. Lokaal Belang zet in ieder geval een volgende stap, door deze informatieavond te organiseren die voor iedereen vrij toegankelijk is.  
 
Op deze avond verwelkomt Lokaal Belang 3 interessante sprekers. Allereerst komen Johan Herman de Groot, directeur van HermanDeGroot-Larderel Energy en collega Guus Cals, geohydroloog en aardwetenschapper, spreken over de mogelijkheden van Geothermie in onze gemeente. Daarna zal de zeer bekende verhalenverteller, schrijver en natuurfotograaf Louis Fraanje een indrukwekkende presentatie geven over de waarde van de prachtige bossen en natuur in onze gemeente. Er is na de presentaties alle ruimte voor het stellen van vragen. Het belooft een bijzondere avond te worden.  
 
Datum: 24 september 2018
Locatie: Dorpshuis ’t Trefpunt, Voorthuizen
Tijdstip: Inloop: 19:30 uur, Start: 20:00 uur
Meer informatie bij fractievoorzitter Mijntje Pluimers info@lokaal-belang.com 
 

Bijlage bij persbericht

Informatie over de gastsprekers:

content image

Johan Herman de Groot
directeur HermanDeGroot Ingenieurs en Vastgoedstrategen en Larderel Energy 

Johan Herman de Groot, directeur van Herman De Groot – Larderel Energy ontwikkelt projecten vanuit maatschappelijk (MVO) oogpunt. Vanuit deze visie biedt Herman De Groot duurzame hoogwaardige technologische oplossingen aan op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling in de bebouwde omgeving. Belangrijke aspecten hierbij zijn duurzaamheid, energie, veiligheid, comfort en faciliteiten.  Larderel Energy is erin geslaagd een concept te ontwikkelen waardoor energie uit de bodem kan worden opgewekt. Dit concept is een continu proces, toepasbaar op nagenoeg iedere locatie in Nederland, onafhankelijk van weersomstandigheden en vrij van CO2-uitstoot. Geothermie is aardwarmte. Onze aarde is van nature heel erg warm. Met geothermie halen we deze warmte uit de aarde. De warmte kan je gebruiken om elektriciteit te maken. Deze warmte en elektriciteit kunnen we gelijk gebruiken en kunnen we daarnaast in de zomer omzetten naar koeling. Ofwel, de aarde levert ons drie energievormen die wij op aarde nodig hebben. 
www.hermandegroot.nl/over-ons
http://www.larderel.nl/ 

content image

Guus Cals
Specialist Geohydrologie, Aardwetenschapper 

Guus Cals is werkzaam bij HermanDeGroot-Larderel en afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hier heeft hij de bacheloropleiding Aardwetenschappen succesvol afgerond, waarna hij twee jaar later ook de master ‘’Earth Structure and Dynamics’’ (geologie) heeft behaald. In zijn laatste jaar heeft hij zich gespecialiseerd in geothermie en het gedrag van gesteente wanneer hier een vloeistof (water, gas of olie) uit wordt gewonnen. Inmiddels voert hij onderzoeken uit voor Larderel Energy, waarbij hij zich vooralsnog richt op het onderzoeken van de potentie van (Ultra-Diepe) Geothermie in de bebouwde omgeving. Hierbij richt hij zich vooral op de ondergrondse geschiktheid. 
www.hermandegroot.nl/over-ons 
http://www.larderel.nl/  

content image

Louis Fraanje
verhalenverteller, schrijver en natuurfotograaf 

Louis Fraanje is verhalenverteller, schrijver en natuurfotograaf en een echte vrijbuiter. Al van zijn kindsheid af is hij geïnteresseerd in verhalen. Door zijn werkzaamheden in de Veluwse bossen kwam hij in contact met boswachters, jachtopzichters en ook stropers. Hij spreekt vloeiend de Veluwse taal en de verschillende dialecten, die op het platteland door de boeren en schaapherders nog gesproken wordt. Daarnaast is hij voorzitter van de Jac. Gazenbeekstichting, die zich inzet voor het behoudt van natuur en cultuur op de Veluwe. Bij de stichting verschenen een aantal boeken met verhalen van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek (1894-1975). Ook schreef hij zelf en samen met anderen enkele boeken. Naast begenadigd verteller is hij een zeer getalenteerde natuurfotograaf, zie bij de rubriek "In de lens gevangen" en ook bij "Presentaties en lezingen".

www.de-veluwenaar.nl/author/louis-fraanje/