Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Railterminal: Lokaal belast, Landelijk ontlast.

Spreektekst: Railterminal in de gemeente Barneveld?

Het is onze taak duidelijk te zijn en geen valse verwachtingen te wekken richting onze ondernemers. Hoewel de beslissing van vandaag wordt voorgesteld als een klein en makkelijk omkeerbaar stapje daarom onze duidelijkheid.
De railterminal is een goed plan maar niet in Barneveld. Dit plan voorziet er in om maximaal 250 vrachtwagens van de A12, de A28, de A30 en de A1 af te halen. Wij krijgen daar diezelfde 250 vrachtwagens voor terug die op ons industrieterrein de Harselaar gaan rijden, laden en lossen. 500 vrachtwagenbewegingen per dag dus. Ik wijs de collega’s er graag op dat door de enorme reductie in laad- en lostijden bij een elektrische railterminal er op dit punt ook nog eens geen belemmering is om naar meer beladingen te gaan dan in de rapporten worden genoemd.

Voorzitter, voor de Harselaar een zwembad vol gedoe voor een druppel op de landelijke gloeiende plaat. Vervolgens gaat in het idee 2.0 deze railterminal ook nog de door ons verguisde windmolenenergie opslurpen. Dus voor de genoemde reductie van 250 vrachtwagens op het landelijke wegenverkeersnetwerk krijgen we er ook nog slagschaduw en horizonvervuiling bij  .

Zijn wij dan tegen een goed ondernemersklimaat? Nee zeker niet. Maar wij denken dat niet alleen de inwoners maar ook de ondernemers veel te verliezen hebben bij toenemende drukte bij de toch al overvolle op- en afritten en nog meer drukte op de Harselaar.

Kortom, een leuk idee, maar:

  • Niet in een gemeente gelegen aan één van de drukste stukjes snelweg
  • Niet in een gemeente uit de top drie van hoogste fijnstofmetingen van Nederland
  • Niet in een gemeente die haar wegennet en de kwaliteit daarvan matig op orde heeft
  • Niet in dit drukke stukje Nederland.

Daarom een motie genaamd Lokaal belast, landelijk ontlast

Gert Hein Kevelam, raadslid Lokaal Belang
10 november 2021