Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen aangaande de aanleg van speelplek Mr. Troelstralaan


Geacht College, 
 

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de aanleg van speelplek 231 aan de Mr. Troelstralaan. 

Lokaal Belang heeft kennisgenomen van het Facebookbericht van de gemeente Barneveld d.d. vrijdag 22 maart betreffende 2 speelplekken. In het bericht wordt gemeld dat de aanleg van deze speelplekken vanwege het natte weer vertraging heeft opgelopen. Vervolgens wordt er door een bezorgde bewoner gevraagd ‘of er ook een hekwerk komt voor de speeltuin aan de Mr. Troelstralaan’. Het antwoord van de gemeente is negatief, ‘er is geen hek gepland bij deze speelplek’. Met daarbij de opmerking dat het een speelplek voor kinderen vanaf 8 jaar is. Echter, op de kaart ontwikkeling speelplekken staat aangegeven dat deze speelplek aan de Mr. Troelstralaan bedoeld is voor jongere kinderen, basisschooljeugd (die is 4 jaar of ouder) en jongeren. Ondanks dat de speelplek nog niet helemaal is gerealiseerd, wordt er al volop door kinderen gespeeld. Wij en bewoners van de wijk hebben geconstateerd dat er ook jonge kinderen (< 8 jr.) spelen, zonder begeleiding van hun ouders. Terecht volgen er onder het Facebookbericht nog meer vragen/opmerkingen van bezorgde bewoners over de veiligheid van de spelende kinderen gezien de ligging naast een wijkontsluitingsweg. Wij begrijpen deze zorgen. Op dit moment kunnen auto’s met 50 km per uur en fietsers op enkele meters langs de speelplek heen rijden. Bovendien is er sprake van vrachtverkeer via een uitrit tegenover de speelplek. Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat kinderen een veilige, goed te bereiken speelplek hebben. 
 

Wij stellen de volgende vragen: 

  1. Is er bij de planvorming rekening gehouden met de verkeerssituatie op deze locatie (snelheid verkeer, verkeersdrukte, geen gemarkeerde voetgangers-oversteekplekken, kans dat kinderen de weg oprennen in hun spel)? Zoja, wat waren de conclusies? 
  2. Is het college bereid om de verkeerssituatie rond de speeltuin opnieuw onder de loep te nemen en maatregelen te treffen om de veiligheid voor de kinderen te bevorderen?
    a. Is het college bereid om alsnog én spoedig een hekwerk of een sterke ondoordringbare heg tussen de speelplek en de weg te plaatsen? Een goede afscherming van de openbare weg vinden wij zeer wenselijk.
    b. Vooral de oversteekplaats net voor de bocht/T-splitsing met de Oostlaan baart ons zorgen. Dit is geen duidelijk aangegeven oversteekplaats, waarbij bovendien menging van voetgangers en fietsers die naar het zwembad gaan. Is hier verbetering mogelijk zodat kinderen veilig kunnen oversteken? 
  3. Voor welke doelgroep wordt deze speelplek uiteindelijk gerealiseerd? Uw berichtgeving/communicatie en planvorming komen niet met elkaar overeen en vinden wij dus onduidelijk. Hoe kan dit? Op de tekening ‘bijlage III bij analyse speelruimte’ uit 2016 staat bijvoorbeeld als oorspronkelijke doelgroep: jongeren 12-18.
  4. In hoeverre is er in het ontwerp aandacht besteed aan het uitgangspunt om inclusief spelen mogelijk te maken (voor kinderen met een beperking)?
  5. Hoe is het in algemene zin gesteld met de planvorming in het speelruimtebeleidsplan in het kader van doelgroepen en verkeersveiligheid?  


Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang,

Marleen Blankenburgh 
Maurice Marsman

content image

Nieuwe speelplek, gezien vanaf de Wethouder Rebellaan

content image

Oversteekplaats Mr. Troelstralaan

content image

Nieuwe speelplek, gezien vanaf de Oostlaan

content image

Vanuit de Oostlaan, stilstaande vrachtauto’s tegenover speelplek 

content image
content image
content image