Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB bomenkap Wesselseweg

Barneveld, 22 augustus 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de kap van 4 ogenschijnlijk gezonde en grote bomen (met een doorsnede van 1,20 meter) aan het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 te Barneveld. Voor nadere duiding zie de foto's. 

Wij hebben hiervoor geen aanvragen voor een kapvergunning kunnen terugvinden en stellen derhalve onderstaande vragen:

  1. Is bekend van wie de grond is waarop de bomen staan die gekapt zijn?
  2. Is voor het kappen van deze 4 bomen een vergunning aangevraagd en verleend?
  3. Zo ja, wanneer is deze dan gepubliceerd en waar?
  4. Zo nee, wat is de gemeente voornemens aan deze dan illegale kap te doen?
  5. Op basis waarvan is deze kapvergunning dan verleend gezien de ogenschijnlijk gezonde staat van deze bomen?
  6. Heeft deze kap te maken met de mogelijk te vergunnen helihaven aldaar?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Sjoerd van Amerongen
Raadslid

content image

Oude situatie (Google Streetview)

content image

Foto via Facebook

content image

Foto LB 22 augustus

content image

Foto LB 22 augustus