Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB gebruiksvriendelijkheid parkeerautomaten Barneveld-centrum

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de gebruiksvriendelijkheid van de parkeerautomaten in Barneveld-centrum.

Lokaal Belang heeft via een persbericht (1) d.d. 31 augustus 2023 kennisgenomen van een wijziging in het betaald parkeren op het Gowthorpeplein. De slagbomen op dit parkeerterrein worden vervangen door camera’s. Bezoekers hebben de keuze om achteraf te betalen bij het parkeerautomaat of via de mobiele telefoon.

Voor Lokaal Belang is het belangrijk dat parkeren in de diverse winkelcentra voor iedereen gemakkelijk verloopt en dat de parkeervoorzieningen goed werken. Dit biedt kwaliteit voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Wij zijn voorstander van achteraf betaald parkeren; dit betekent een eerlijk tarief voor het parkeren. Daarbij kan het een stimulerend effect hebben op het functioneren van de winkelcentra. Het betalen via een app op een mobiele telefoon, het zgn. ‘bel parkeren’ is daarbij een handig hulpmiddel. Lokaal Belang staat er dan ook positief tegenover dat de gemeente overschakelt op een ander innovatief parkeersysteem, zodat de slagbomen bij parkeerterreinen kunnen verdwijnen. Het Gowthorpeplein is vooralsnog de enige locatie met dit nieuwe camerasysteem. We zijn dan ook zeer benieuwd naar hoe deze manier van parkeren ervaren gaat worden en het eventuele vervolg voor andere parkeerterreinen.

Daarnaast ontvangen wij vanuit inwoners en met name van ouderen signalen dat zij zich zorgen maken over en moeite hebben met het gebruik van diverse bestaande betaalautomaten op de parkeerterreinen in Barneveld-centrum. Wij herkennen die zorgen. Het begint met het invoeren van het kenteken, waarvan niet iedereen de gegevens paraat heeft. De apparatuur werkt traag en dat zorgt voor frustratie, onduidelijkheid of het proces goed gaat, en wachtrijen bij de apparatuur. Bijvoorbeeld op het parkeerterrein aan de Kuntzelaan (AH). In de commissie grondgebied van 9 maart 2023 zijn daar door het CDA vragen over gesteld. De wethouder gaf aan dat er nogmaals naar de apparatuur gekeken zou worden of er een optimalisatie zou kunnen plaatsvinden en dat gewenning mogelijk een rol speelt.

Wij stellen de volgende vragen:

 1. Heeft het college sinds maart jl. enige verbetering geconstateerd m.b.t. snelheid en gewenning bij het gebruik van de verschillende parkeerautomaten? Zonee, ziet het college nog mogelijkheden hier stappen in te zetten?
   
 2. In het persbericht d.d. 31 augustus werd aangekondigd dat het parkeren op het Gowthorpeplein vanaf 11 september zou veranderen. Daarvoor moest de apparatuur nog worden omgebouwd, wat naar verwachting vanaf 6 september zou plaatsvinden.
  a. Is de nieuwe apparatuur reeds in werking geweest? Zoja, hoe zijn de eerste ervaringen?
  b. Is het college ervan op de hoogte dat bezoekers momenteel vrij kunnen parkeren op het Gowthorpeplein? Dit wordt als volgt op de parkeerautomaat aangeduid: ‘Vrij parkeren ivm werkzaamheden’ (2)
  c. Betreft het hier werkzaamheden in de openbare ruimte of werkzaamheden aan de apparatuur?
  d. Kan het college aangeven wanneer men verwacht dat het vrij parkeren wordt opgeheven en het betaalsysteem (weer) kan worden gebruikt?
   
 3. Ook voor gebruik van een parkeerplaats op het Gowthorpeplein dient natuurlijk betaald te worden. Het is de bedoeling dat er via de parkeerautomaat of via de mobiele telefoon afgerekend wordt, voordat men het parkeerterrein verlaat. De instructies (3) hangen bij de parkeerautomaat en ook hier moet eerst het kenteken ingevoerd worden, waarna het betaalproces doorlopen kan worden.
  a. In hoeverre vindt het college dit nieuwe parkeersysteem gebruiksvriendelijk(er) voor de oudere doelgroep?
  b. Wat gebeurt er als er niet ter plekke afgerekend wordt? Is er een boete aan verbonden?
   
 4. Wij vinden het belangrijk dat ook ouderen onbezorgd gebruik kunnen maken van onze parkeerterreinen en daarvoor is een gebruiksvriendelijk parkeersysteem nodig.
  a. Is het college het met ons eens dat de parkeersystemen voor de ouderen niet belemmerend mogen werken in een keus om het centrum van Barneveld wel/niet te bezoeken?
  b. Wellicht zijn er technische mogelijkheden om het ouderen makkelijker te maken op de parkeerterreinen in het centrum van Barneveld te parkeren. Bijvoorbeeld door op kenteken een uitzondering te maken voor oudere inwoners (bijv. 70+), waardoor men geen gebruik hoeft te maken van de app op de telefoon of invoering gegevens in de parkeerautomaat. Betaling zou dan op een andere wijze kunnen plaatsvinden. Is het college bereid deze technische opties te onderzoeken, de consequenties in beeld te brengen en de resultaten te delen met de raad?

  Een idee voor een oplossing is terug te lezen in de rubriek De Zevensprong in de Barneveldse Krant van 7 oktober 2023: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/opinie/967812/-zevenspronghypermoderne-parkeerapparatuur-en-allergisch-


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

 

Barneveld, 9 oktober 2023

content image

Bijlage 1

content image

Bijlage 2

content image

Bijlage 3

content image

Barneveldse Krant 12 oktober 2023