Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB sluiting huisartsenpost


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande het definitief gesloten blijven van de huisartsenpost (HAP) in het Hulpverleningscentrum in Barneveld.

Lokaal Belang heeft met schrik en verbazing kennisgenomen van dit bericht. Goede medische zorg, vooral in urgente situaties, is van groot belang. Ook dient deze zorg gemakkelijk en snel bereikbaar te zijn. Het was Lokaal Belang al een doorn in het oog dat de HAP in het goed bereikbare hulpverleningscentrum (HVC) in Barneveld, zo weinig open was.
Lokaal Belang heeft altijd de wens uitgedragen dat er alles op alles gezet moet worden om de HAP alle werkdagen van de week, buiten kantooruren en op zaterdag en zondag ook in de avonden, open te laten zijn. Daarbij hoort ook dat er in de gemeente Barneveld een apotheek is waar buiten kantooruren en op zaterdag en zondag de benodigde medicijnen direct kunnen worden opgehaald.

Nu blijkt er niet een verbetering, maar juist een blijvende verslechtering te ontstaan, met als hoofdreden: ‘capaciteitsproblemen’. Inwoners in onze gemeente moeten nu blijvend voor spoedzorg buiten kantoortijden naar de HAP Eemland (digitaal) of HAP Amersfoort naast het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het college geeft aan de situatie te betreuren maar ook begrip voor de argumenten te hebben. Lokaal Belang betreurt de situatie ook, maar heeft minder begrip voor de argumenten.
Daarom stellen wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met ons eens dat goede zorg, ook in urgente situaties en buiten kantoortijden, voor iedereen goed en snel bereikbaar moet zijn? Dus ook voor ouderen, mensen zonder eigen vervoer, mensen in het buitengebied etc.
 2. Is het college het met ons eens dat ‘capaciteitsproblemen’ een organisatieprobleem is en niet een argument op medische en dienstbare gronden?
 3. Is het college het met ons eens dat een nabij gelegen apotheek belangrijk is? Tenslotte, de reden om buiten kantooruren een huisartsenpost te moeten bezoeken is vaak ook dat er meteen actie, inzet en dus ook medicijnen nodig zijn.
 4. Is het college ervan op de hoogte dat de apotheken in Barneveld het nu ook al niet meer nodig vinden om op zaterdag open te zijn en verwijzen naar afhaalautomaten? https://www2.serviceapotheek.nl/nieuwemarkt/blog/zaterdagsluiting
 5. Is het college op de hoogte van het feit dat als je een recept hebt en vanwege drukte denkt, ‘Ik haal het zaterdag wel even op’, je dan dus een probleem hebt? Je moet je vooraf hebben aangemeld. En, ook niet alle type medicijnen kunnen in een dergelijk afhaalautomaat, bijvoorbeeld medicijnen die koel bewaard moeten worden. Is het college het met ons eens dat dit problemen voor onze inwoners kan veroorzaken?
 6. Is het college het met ons eens dat het direct kunnen ontvangen van al de benodigde medicijnen (ook bv gekoelde), zeker op onverwachte en dus onrustige en wellicht ook angstige momenten, belangrijk is dat medicijnen persoonlijk kunnen worden afgehaald en dat er persoonlijk contact mogelijk is?
 7. Is het college het met ons eens dat het argument van de apotheek om op zaterdag te sluiten ‘omdat het niet nodig is’ niet gelegen ligt in het feit dat inwoners buiten kantooruren geen medicijnen nodig hebben maar omdat de HAP niet open is?
 8. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de apotheken of zij, indien de HAP in Barneveld behouden blijft, zij ook hun apotheek weer op zaterdag willen openen?
 9. De huisartsen en zorgverzekeraars geven aan “dat de patiëntveiligheid en toegankelijkheid geborgd is”. Is het college het met ons eens dat het moeten bezoeken van een huisartsenpost, dat doe je niet voor de lol, voor velen zo niet makkelijk toegankelijk is aangezien zij daarvoor naar Amersfoort moeten? Zie ook vraag 1.
 10. Is het college er van op de hoogte dat door de coronacrisis inwoners juist veel terughoudender zijn geworden met hun medische hulpvragen (vanwege angst om corona op te lopen)?
 11. Is het college het met ons eens dat de coronacrisis geen argument zou mogen zijn om te stellen dat er weinig patiënten zijn en dat dus de HAP in Barneveld daardoor wel dicht zou kunnen?
 12. Bent u het met ons eens dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben voor goede zorg nabij, ook voor een huisartsenpost?
 13. Er wordt gesteld dat de digitale huisartsenpost ‘uitstekend werkt’. Voor wat betreft digitaal vaardige mensen die tevens de beschikking hebben over een pc met een stabiel en sterk intern, kunnen wij dat enigszins volgen. Helaas is niet iedereen digitaal vaardig (genoeg), heeft niet iedereen een pc, heeft niet iedereen stabiel en sterk internet (denk aan de glasvezel-discussie) en is het voor sommige mensen om diverse redenen moeilijk om via een computer ‘te praten’. Bent u het met ons eens dat een digitale huisartsenpost geen vervanging mag zijn van een gewone fysieke huisartsenpost?
 14. Is het college met ons eens dat met de forse groei van onze gemeente een huisartsenpost binnen de gemeentegrens, eigenlijk onontbeerlijk is?
 15. Bent u met Lokaal Belang van mening dat de fysieke huisartsenpost in het HVC behouden moet blijven?
 16. Bent u bereid zich tot het uiterste in te spannen huisartsen en zorgverzekeraars ertoe te bewegen de huisartsenpost alsnog te heropenen?

Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Mijntje Pluimers-Foeken
Raadslid, fractievoorzitter

foto: Wouter van Dijk, Barneveldse Krant