Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen LB Wilbrinkbos

Barneveld, 8 juli 2022

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande de plannen van Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen (hierna te noemen SGLK) met het Wilbrinkbos in Voorthuizen.

In een artikel in de Barneveldse Krant van 28 juni jl. (zie link onderaan) maakt SGLK melding van een steeds zwakker wordende zandwal in het Wilbrinkbos door erosie. De bomen op de wal zouden het zwaar hebben. Daarover is een bijeenkomst geweest met gebruikers van het bos, PBV en de gemeente op 6 juli jl. Helaas konden wij daar niet aanwezig zijn vanwege een raadsvergadering.

Nu valt ons op dat sinds “Corona” natuurbeheerders vinden dat de natuur overlopen wordt, dit mede doordat mensen weinig andere uitjes konden plannen dan een wandeling. De getrokken conclusie dat het te druk zou worden heeft al geleid tot het afsluiten van stukken natuur en het opheffen van parkeerplaatsen om zo meer gecentreerd bezoekers te ontvangen (voorbeelden Posbank en Kootwijkerzand).

Op basis van bovenstaande hebben wij een aantal vragen:

  1. In hoeverre heeft de gemeente Barneveld invloed op de plannen van SGLK die als eigenaar/beheerder van het Wilbrinkbos opteert voor afsluiting van een deel van het bos (het wandelpad op de stuwwal)?
  2. Is de gemeente bekend met de wijze waarop Staatsbosbeheer in dit soort gebieden juist de natuur haar gang laat gaan? (Neem als voorbeeld de stuwwallen bij Garderen die er net zo uitzien. Omgevallen bomen blijven er ook gewoon liggen, wat de biodiversiteit bovendien doet toenemen).
  3. Is de situatie werkelijk zo veel slechter geworden in enkele jaren tijd zoals SGLK schetst? Ter verduidelijking voegen wij een foto bij die vermeld staat in het boek “Fotoboek van Voorthuizen” uit 1999. De foto dateert van tientallen jaren eerder en ook op die foto zijn de wortels al te zien namelijk. Erosie is in feite ook het normale lot van een stuwwal en zou geen reden tot ingrijpen moeten zijn.
  4. Is de gemeente bereid navraag te doen naar de daadwerkelijke plannen van SGLK?
  5. Zijn de plannen niet te voorbarig? Want mogelijk is de huidige hogere belasting op de natuur over een aantal jaren weer lager en herstelt de natuur zichzelf?
  6. En kan de gemeente dan navragen of het wellicht een optie is om stuifzand op te brengen en daardoor de situatie te verbeteren in plaats van afsluiten van delen van het bos?


In afwachting van uw gewaardeerde reactie,

Met vriendelijke groeten

Namens de fractie van Lokaal Belang
Sjoerd van Amerongen
Raadslid


Link Barneveldse Krant: https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/natuur-en-milieu/836197/wilbrinkbos-lijdt-onder-erosie-eeuwenoude-stuifduin-wordt-bedre

content image