Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vragen over straatverlichting in de gemeente Barneveld


Raadslid Marleen Blankenburgh heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend over de te donkere en gevaarlijke wegen in onze gemeente. Dit naar aanleiding van een adviesbrief van de Jongerenraad met daarin een selectie van wegen waar betere straatverlichting dringend gewenst is. Wij hopen nu op een spoedige actie van de gemeente. Zie ook het artikel uit de Barneveldse Krant onderaan deze pagina.
 

 

Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen aangaande straatverlichting in de gemeente Barneveld.

Lokaal Belang heeft kennis genomen van de adviesbrief ‘Advies straatverlichting’, op 30 maart jl. ontvangen van de Jongerenraad. Voor Lokaal Belang is goede straatverlichting belangrijk omdat het bijdraagt aan de zichtbaarheid en daarmee aan de veiligheid van weggebruikers. Lokaal Belang wil een hoge kwaliteit van veiligheid en is van mening dat het zich veilig voelen in het verkeer daarbij van belang is.


Wij stellen de volgende vragen:

 1. Is het college bekend met genoemde adviesbrief?
   
 2. De Jongerenraad stelt in de adviesbrief dat ‘veel jongeren zich minder of zelfs niet veilig voelen door het gebrek aan straatverlichting in sommige straten’. Is het college het met Lokaal Belang eens dat goede straatverlichting belangrijk is voor de veiligheid van onze inwoners en dat met name de routes die door (schoolgaande) jongeren gebruikt worden extra aandacht verdienen als het gaat om veiligheid?
   
 3. Lokaal Belang heeft goede straatverlichting als speerpunt in het verkiezingsprogramma opgenomen en wil op korte termijn een inventarisatie van (te) donkere wegen in onze gemeente. De Jongerenraad heeft een selectie gemaakt van wegen waarvan zij denkt dat daar verbetering het meest nodig is. Is het college bereid de genoemde (onderdelen van) wegen op korte termijn nader te bekijken en te beoordelen of de aangedragen verbeteringen van de genoemde wegen spoedig mogelijk zijn?
   
 4. Speciale aandacht wil Lokaal Belang vragen voor punt 9 in de brief: “De Wencopperweg wordt momenteel gebruikt als omleiding voor verkeer wat door industrieterrein Harselaar komt. Hieronder zijn ook veel scholieren. De JR schrok van het feit dat de weg, die nu zoveel gebruikt wordt, zo ontzettend slecht verlicht is. Dit is gewoon gevaarlijk, en dat signaal krijgen we ook van scholieren die hier langs moeten. Straatverlichting is hier dringend nodig!”.
  Is het college bereid om, gezien de urgentie in de oproep vanuit de Jongerenraad, op korte termijn deze situatie te beoordelen en te zoeken naar een directe, tijdelijke oplossing?
   
 5. Lokaal Belang ziet graag dat het college binnenkort een memo aan de raad doet toekomen met de uitkomst van deze bevindingen. Is het college daartoe bereid?


Vriendelijke groeten,

Namens de fractie van Lokaal Belang,
Marleen Blankenburgh

content image

Barneveldse Krant 03-04-2018

content image