Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Stalbranden moeten voorkomen worden; het gaat zo langer niet meer

Voorkom Stalbranden

Lokaal Belang is al sinds haar oprichting druk met dierenwelzijn waaronder het willen voorkomen van stalbranden. Op 15 augustus 2018 stelden wij daar al uitgebreid vragen over. De gemeente Barneveld staat helaas in een heel vervelend lijstje; de meeste stalbranden in Gelderland, 82K dode dieren in 8 jaar. In NL totaal: 1,3 miljoen:
https://www.ad.nl/amersfoort/nergens-in-nederland-zijn-zoveel-stalbranden-als-in-barneveld-er-kwamen-82-048-dieren-om-het-leven~aca16e1e/  (April 2021)

Afwachten is ook in de ogen van LB een gepasseerd station. Er gebeurt onvoldoende.
Na 9 onderzoek, samen goed voor 679 pagina’s, waar tal van instellingen/organisaties mee bezig zijn geweest, is er geen of tenminste onvoldoende resultaat. Het gaat om organisaties als: WUR, LTO, brandweer, ministeries, verzekeraars en de belangrijkste:
de onderzoeksraad voor de veiligheid.

Het plan van de gemeente Barneveld om risico’s op stalbranden met praktijkvoorbeelden duidelijk in beeld te brengen, is echt volkomen overbodig. Dit soort onderzoeken zijn de laatste 8 jaar al vele keren door allerlei deskundige instituten en instellingen uitgevoerd en de resultaten zijn bekend.

De hoofdconclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn daarvoor het duidelijkste:

  • Van de in de loop der jaren aanbevolen maatregelen om het dierenleed door stalbranden te beperken zijn er vrijwel geen overgenomen, laat staan uitgevoerd;
  • De brandveiligheid voor veedieren is tussen 2012 en 2020 gedaald;
  • De betrokken partijen (boeren en overheid) geven de aanpak van stalbranden te weinig prioriteit;
  • Het ontbreekt aan een partij die de verantwoordelijkheid neemt voor het eindresultaat en bijstuurt als dat niet wordt gehaald.

Vragen:
Wil het college op basis van de WUR-evaluatie met de brandweerkorpsen en andere betrokkenen in de regio overleggen om lokaal actie te ondernemen op het gebied van:

  1. Bevorderen van brandveiligheid van technische installaties (Veelbelovend en sneller te realiseren lijken sensoren op de apparaten in de stal die signaleren dat onderhoud of vervanging nodig is, voordat er brand uitbreekt – NOS 19 juni);
  2. Bevorderen van brandveilig werken;
  3. Bevorderen van alternatieve bluswatervoorzieningen op of nabij veehouderijbedrijven.

Antwoord college:
Er is begrip voor deze vragen en een stalbrand is een ramp voor alle betrokkenen. We zullen ons er als college op beraden.