Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Standpunt Lokaal Belang zondagsopening winkels

Standpunt Lokaal Belang m.b.t. Stelling Barneveldse Krant zondagsopening winkels

“Het wordt tijd dat het in Barneveld, net als in omliggende gemeenten, mogelijk wordt om op zondag winkels te openen.”

Lokaal Belang is een politieke partij gestoeld op de waarden betrokkenheid, kwaliteit en kansen. Wij zijn niet verbonden aan een religie of ideologie. Toch zijn veel LB’ers als privépersoon lid van een kerkelijke gemeenschap of die dat niet zijn. Hiermee willen wij zeggen dat wij het brede spectrum van de Barneveldse samenleving in onze partij verenigd zien.

In onze idealen zien wij een gemeente die er is voor ál haar inwoners. Lokaal Belang ziet graag dat dit brede spectrum van de Barneveldse samenleving gediend wordt. In onze idealen zien wij dus een gemeente die ruimte biedt aan dat brede en gehele spectrum.
Het is dus geen “meeste stemmen gelden”, maar meer “voor ieder wat wils”.

Dat betekent dat er op zondag respect is voor de zondagsrust en tevens voor mensen die activiteiten op zondag willen ontplooien zoals cultuur, sport en horeca. Wat betreft de winkelopening op zondag is dit binnen Lokaal Belang geen onderwerp van discussie en leeft de behoefte ook niet. Wij vinden dat deze wens om te beginnen vanuit ondernemers zou moeten komen en vooralsnog is deze wens nog niet tot de gemeenteraad gekomen.

Deze wens kan op termijn ontstaan. Vervolgens is een lokaal referendum een uitstekend instrument om de mening van onze inwoners met betrekking tot de winkelopening op zondag te peilen. Het lokale referendum staat voor de tweede keer in het verkiezingsprogramma van Lokaal Belang. Een referendum over winkelopening op zondag is niet nieuw. Onze buurgemeente Ede heeft 6 jaar geleden via een lokaal referendum haar inwoners gevraagd wat zij daarvan vonden. Naar aanleiding van de uitslag van dit referendum zijn de winkels daar in sommige dorpen gesloten en in sommige dorpen op zondag open.

De vraag is niet wat Lokaal Belang van dit onderwerp vindt, maar wat onze inwoners en ondernemers van hiervan vinden.
Daarom is een lokaal referendum een goed instrument om het draagvlak in kaart te brengen.