Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Vragenronde cie april 2020: Dorpshuis Wardborg Garderen


Schriftelijke vragenronde commissie 7 april 2020, betreft agendapunt 2 ‘Memo van B&W inzake Dorpshuis De Wardborg’ 

Vragen fractie Lokaal Belang
Lokaal Belang draagt Garderen en de Garderenen een warm hart toe. De gemeenschapszin is groot, evenals de langgekoesterde wens voor een nieuw dorpshuis. Zij hebben er lang op moeten wachten.  Wij zijn dan ook blij verheugd dat de bouw voorspoedig gaat en de oplevering niet al te lang meer op zich laat wachten. Uiteraard blijven wij hopen op een bibliotheekuitleenpunt in dit dorpshuis. 

Daarnaast hebben wij grootste waardering voor inwoners die middels een ‘programmaraad’ de handschoen hebben opgepakt de exploitatie in de toekomst te willen gaan overnemen. Lokaal Belang wil graag een toekomstbestendige aanpak met zekerheden voor het behoud van het dorpshuis, zoals bijvoorbeeld een vangnet.  

Onlangs stelde Lokaal Belang hier in januari in de rondvraag van de commissie bestuur, rondvragen over maar deze zijn met de beschikbare informatie niet genoeg beantwoord. 
 

  1. Is het college met Lokaal Belang van mening dat welke oplossing ook gekozen wordt er hoe dan ook een ‘vangnet-regeling’ moet zijn zodat Dorpshuis kan blijven bestaan
  2. Is het college bereid om gedurende de ontwikkeling van het exploitatieplan tevens een paragraaf ‘vangnetregeling’ op te nemen?
    Zo ja/nee, waarom? Graag een toelichting.
  3. Lokaal Belang vindt dat goedwillende, hardwerkende en initiatiefnemende Garderenen beschermd moeten worden mocht de exploitatie onverhoopt niet brengen wat de bedoeling was. Op welke wijze zal de gemeente zorgdragen voor het beschermen van inwoners?
  4. Stel dat de programmaraad uiteindelijk de exploitatie niet wil en of kan overnemen. Wat is dan het scenario?
  5. Waarom is er gekozen voor Optisport? De ervaringen met Optisport zijn niet louter positief te noemen. Wat gaf de doorslag ten opzichte van andere aanbieders?
  6. Is de inschakeling van Optisport gemaximeerd op 3 jaar?
  7. Kunt u al iets vertellen over eventuele ontwikkelingen/mogelijkheden met betrekking tot het gewenste bibliotheek-uitleenpunt? 

 
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de fractie van Lokaal Belang, 

Mijntje Pluimers
Fractievoorzitter, raadslid 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 14-04-2020: 'Vertrouwen in succesvolle exploitatie Wardborg Garderen'