Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Bijdrage Gonda Lenters startnotitie zonne-energie


Voorzitter, Lokaal Belang is erg blij dat er meer structurele aandacht komt voor de mogelijkheden van zonne-energie, want daar is op korte termijn veel duurzaamheidswinst mee te boeken. En het is ook geweldig dat de afgelopen jaren verschillende groepen inwoners aan de slag zijn gegaan met het grootschalig plaatsen van zonnepanelen. Ook hebben al veel particulieren zonnepanelen op hun dak gelegd. En dan zijn er nog de technische innovaties. Van drijvende zonnepanelen tot zonnepanelen die in het wegdek kunnen worden verwerkt. Of een combinatie van natuurpark en zonnepark en oplossingen voor daken die gelet op hun constructie niet geschikt zijn. Kortom zonne-energie is erg populair en maakt een enorme ontwikkeling door!

Voor ons ligt nu de “startnotitie aanpak zonne-energie”, wat vooral een procesomschrijving is. En als wij naar dit proces kijken zijn we teleurgesteld over de passieve houding van de gemeente en het gebrek aan daadkracht die hieruit naar voren komt.
Wij lezen dat het college met de stakeholders in gesprek gaat over vragen, dilemma’s en richtingen voor beleidskaders. EN dat is prima. Maar waarom laat het college niet alvast verschillende scenario’s uitwerken voor het snel op grote schaal installeren van zonnepanelen? Er zijn bedrijven die al vele grote projecten in Nederland hebben gerealiseerd en door de gemeente zouden kunnen worden ingehuurd voor het in kaart brengen van de mogelijkheden. Op die wijze heeft iedereen snel een beeld bij de mogelijkheden en kunnen de stakeholders gericht hun mening en input geven. Zo’n deskundig bedrijf kan in een latere fase ook de initiatiefnemers ondersteunen, bijvoorbeeld met hun kennis en ervaring inzake het aanvragen van SDE subsidies en de mogelijkheden van externe financiering.
Voorzitter, terwijl er in Nederland en in onze eigen gemeente al allerlei – waaronder zeer grote - projecten zijn of worden gerealiseerd, lijkt het er op dat het college opnieuw het wiel wil gaan uitvinden.

Ja Voorzitter, en dan tot slot de ambitie van het college!
Uit diverse projecten blijkt dat het mogelijk is om relatief snel grote aantallen zonnepanelen te realiseren. Bekende voorbeelden hiervan zijn de 416.000 zonnepanelen die op initiatief van Friesland Campina zijn gelegd, de 88.000 panelen die worden gerealiseerd in het postcoderoos project bij Oranjepoort.Maar er zijn nog veel meer projecten.
In Barneveld hebben we ook heel veel daken en dus ruimte voor het leggen van zonnepanelen. Bovendien creëren innovatieve technische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden en dus ruimte voor het leggen van zonnepanelen.

Maar in de energievisie uit 2015 staat nog een bescheiden doelstelling aan zonne-energie geformuleerd, namelijk 44.000 tot 54.000 zonnepanelen in 2020. Lokaal Belang is van mening dat deze startnotitie zonne-energie een goed moment is om de doelstelling voor zonne-energie aan te passen en te stellen op 400.000 zonnepanelen in 2021. Hiermee kan 318 TJ per jaar worden opgewekt, dus meer dan 1/3 van het totaal van de doelstelling duurzame energie voor 2020. Wij dienen daarom een motie in voor het bijstellen van de doelstelling voor het opwekken van zonne-energie.

Voorzitter tot slot. Zonne-energie is een belangrijke bron van duurzame energie en wij hopen daarom op steun voor onze motie.

content image