Gemeente Barneveld

 Politieke partij

LB wil vrachtwagenverbod Hogesteeg Garderen: Sleutel tot de oplossing

Voorzitter,
Garderen is een dorp met 2 supermarkten, 2 slagers, 1 bakker en een handvol Horeca ondernemers. Als deze ondernemers 1x per dag beleverd worden door een vrachtwagen zijn dat 10 vrachtwagens. Laten we er 2 van maken, dan zijn het er twintig. Toch wordt, getuige tot 2 maal gedane handmatige tellingen van Lokaal Belang en vervolgens door elektronisch tellen op initiatief van het college, de dorpskom dagelijks door enkele honderden vrachtwagens bezocht. In een klein dorp met een smal wegennet is dit
-niet wenselijk;
-gevaarlijk;
-tast het de leefbaarheid aan;
-en is het lelijk en vies als je graag het visitekaartje van de gemeente wilt zijn.

Daarom is de fractie van Lokaal Belang blij dat de zorg omtrent dit fenomeen raadsbreed gedeeld wordt. Toch hebben wij dit onderwerp wederom geagendeerd. Wij hebben enkele vragen.
Voorzitter, als u mij toestaat wil ik graag drie vragen stellen, eerst twee, waar ik graag beantwoording op krijg en aansluitend hieraan mijn derde vraag.

  1. Voorzitter, graag hoor ik van de wethouder of er al formeel danwel informeel informatie is binnengekomen die iets kan zeggen over het resultaat van de geplaatste tekstkarren?
  2. Ik lees in het bijgevoegde memo dat het moeilijk is om te komen tot het weren van  vrachtwagens vanwege het feit dat het een provinciale weg betreft en vanwege handhaafbaarheid. Wat zijn de moeilijkheden, zijn deze slechts moeilijk of onoverkoombaar. En hoe moet ik de moeilijkheid tot handhaafbaarheid zien in relatie tot het even verderop in een memo genoemde handhavingscamera’s (mijn boerenverstand zegt dat als je geen ge- of verbod hebt je ook niet kunt handhaven). Graag hierop eerst de reactie van de wethouder waarna ik kom tot mijn derde punt.
  3. Fractie Lokaal Belang wil graag het volgende plan inbrengen en ter overweging geven. Allereerst zijn we het er denk ik allemaal over eens dat het vrachtverkeer zonder groot tijdsverlies de dorpskern van Garderen kan mijden. Enerzijds door gebruik te maken van de route over Nieuw Milligen en anderzijds door de rondweg Voorthuizen te gebruiken. Wij denken dat maatregelen met bestemmingsverkeer als oplossing de handhaafbaarheid erg lastig maken. Zo komen wij tot de oplossing van een vrachtwagenverbod. Maar we blijven dan toch zitten met die twintig vrachtwagens die wel in Garderen moeten komen.
  • ​​De Hogesteeg (de weg die tussen Garderen en de A1 loopt) is de sleutel in ons plan. Als er een vrachtwagenverbod in 2 richtingen wordt ingesteld vanaf de rotonde bij Restaurant Zondag tot aan de inrit van Hotel Groot Heideborgh, een trace van 400 meter, dan is Garderen op alle plekken volledig bereikbaar voor vrachtwagens vanaf de richting Putten, Speuld en Uddel, maar is het niet meer mogelijk om vanaf Putten of Uddel richting A1 te rijden. Dit is circa 80% van het doorgaande vrachtverkeer.
  • Resumé: Lokaal Belang vraagt hier om 2 verkeersborden, 1 handhavingscamera en veel overtuigingskracht van de wethouder richting de provincie, om zodoende een al jarenlang bestaand levensgevaarlijk probleem op te lossen.
    Nu kom ik tot mijn vraag: Is de wethouder bereid deze optie nader te onderzoeken en mee te nemen in de aanstaande evaluatie met betrokken partijen?

Gert Hein Kevelam
raadslid Lokaal Belang

Lees hier de inzet van Lokaal Belang op dit thema:

  • Tellingen vrachtwagens door Lokaal Belang in Garderen:
  • Aanbieding tellingen van Lokaal Belang aan Provincie