Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Persbericht: Lokaal Belang biedt vrachtwagentellingen aan


Lokaal Belang pleit in provinciehuis Arnhem voor vrachtwagenverbod Garderen en biedt vrachtwagentellingen aan

Op maandagochtend 30 september heeft Lokaal Belang aan dhr. Van Houten, regiocoördinator mobiliteit Veluwe en RegioFoodValley en namens gedeputeerde verkeer mevr. Christianne van de Wal, de vrachtwagentellingen aangeboden die eerder dit jaar plaatsvonden in het centrum van Garderen.

Samen met veel Garderenen is Lokaal Belang van mening dat het echt niet meer zo verder kan. De leefbaarheid in dit bijzondere dorp wordt, door de steeds groeiende massale stroom van vrachtwagens door de dorpskern van Garderen, geweld aangedaan. In haar verkiezingsprogramma heeft Lokaal Belang daarom ook gepleit voor een compleet vrachtwagenverbod door Garderen, behoudens lokaal bestemmingsverkeer. Lokaal Belang maakt haar beloftes aan de Garderenen waar en heeft op dit punt acties ondernomen.

Eerder dit jaar hebben Lokaal Belangers tot twee maal toe, vrachtwagens in Garderen geteld. Op 12 februari reden er 401 vrachtwagens en op 26 maart reden er maar liefst 469 vrachtwagens door het mooie Garderen. De tellingen vonden plaats in het centrum van Garderen tussen 07.00 en 17.00 uur. Dit betekent dat er iedere 1,5 minuut een vrachtwagen door het centrum van Garderen rijdt.
De tellingen hebben uitgewezen en aangetoond dat een vrachtwagenverbod op de Hogesteeg (vanaf rotonde bij Gasterij Zondag tot aan de dorpskern van Garderen) reeds voor een aanzienlijke afname van de stroom vrachtwagens zou zorgen. Dit zou een mooie eerste stap kunnen zijn. Daarna zullen in de ogen van Lokaal Belang nog meer maatregelen genomen moeten worden om dit vrachtwagenverbod te vervolmaken.

Mijntje Pluimers: “Het heeft in onze ogen te lang geduurd voordat de provincie tijd had om ons verhaal te horen en de tellingen in ontvangst te nemen. Dit had te maken met verkiezingen en de vorming van een nieuw college. Toch zijn wij ontzettend blij dat dhr. van Houten, namens de gedeputeerde, vandaag tijd voor ons gemaakt heeft. Hij heeft ons toegezegd het een en ander te gaan onderzoeken en heeft alle hulp toegezegd die wij nodig hebben. Verder heeft hij ons geadviseerd om, voor een compleet beeld, een officiële fijnstofmeting door de Omgevingsdienst te laten doen. Lokaal Belang zal deze vervolgstap dan ook gaan zetten. En hij heeft ook toegezegd ons verhaal plus de resultaten van de tellingen direct te bespreken met de gedeputeerde v.d. Wal.

Want Lokaal Belang is het ernst. Wat er in dit mooie dorp gebeurt op gebied van vrachtwagenverkeer, is niet normaal. Stel je eens voor dat er 5 dagen per week over bijvoorbeeld de kruising Gasthuisstaat- Amersfoortsestraat in het centrum van Barneveld meer dan 470 vrachtwagens zouden rijden. Dan zou er direct ingegrepen worden. Dit moeten de Garderenen 5 dagen per week over zich heen laten komen. Dat is dan ook de reden dat wij de gedeputeerde oproepen om op korte termijn in te grijpen zodat Garderen, letterlijk, weer een beetje adem kan halen”