Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Leerlingenvervoer terug naar de gemeente Barneveld


Lokaal Belang hecht veel waarde aan een veilig en efficiënt leerlingenvervoer. Dit is van groot belang voor de vaak zeer kwetsbare kinderen die aangewezen zijn op dit vervoer. Het uitbesteden van dit leerlingenvervoer aan Regio Food Valley is een fiasco gebleken. Dit is dan ook de reden dat Lokaal Belang wil dat de organisatie van het leerlingenvervoer weer in handen van de gemeente komt.

Lokaal Belang heeft tevens kennis genomen van de zorg van de ouders dat hun mening en ervaring aangaande dit leerlingenvervoer, niet zijn meegenomen in het onderzoek. Lokaal Belang is onaangenaam verrast dat ouders daarbij kennelijk op geen enkele wijze betrokken zijn. Juist zij, als ervaringsdeskundigen maar ook als experts ten aanzien van de zorg voor hun kwetsbare kinderen, zouden een prominente plek moeten krijgen in zowel het onderzoek als het plan van aanpak. Dit plan van aanpak zou in concept al klaar zijn. Ook hierin lijken ouders niet te zijn meegenomen. Lokaal Belang vindt dit zeer vreemd en zorgelijk.

Lokaal Belang vindt dat de organisatie van het leerlingenvervoer weer terug moet naar de gemeente Barneveld. De zorg voor deze vaak zeer kwetsbare kinderen moet gewaarborgd zijn. Het is gebleken dat het uitbesteden daarvan niet de gewenste kwaliteit heeft geleverd. De betrokken instanties hebben niet kunnen leveren wat zij behoorden te doen. Daarnaast gooiden zij in de openbaarheid nogal stevig met modder naar elkaar. Geen basis voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst waarbij er vertrouwen in elkaar moet zijn. Verder gaven ouders aan dat er geen problemen met dit vervoer waren toen de organisatie daarvan nog bij de gemeente lag.

Lokaal Belang roept de gemeente Barneveld dan ook op in te zetten op het opzeggen van het contract met Regio Food Valley en het leerlingenvervoer weer in eigen beheer te houden. Op deze wijze zijn de lijnen kort, houdt de gemeente grip en regie en wordt de zorg voor onze kwetsbare kinderen gewaarborgd. Zorgvuldig omgaan met belastinggeld is goed, maar daar zitten grenzen aan. Er mag niet ingeboet worden op de kwaliteit van de zorg voor deze kwetsbare kinderen.