Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Lokaal Belang over Kuntzelaan Barneveld


Bijdrage Marleen Blankenburgh Kuntzelaan
5 maart 2020 (zie ook nawoord onderaan)


Teleurstelling 
Allereerst wil ik zeggen dat we teleurgesteld waren, niet over de inhoud van de evaluatie zelf, maar over het vervolg dat het college wil geven. Wij begrijpen de volgorde niet en verbazen ons over de halsstarrigheid van het college op dit dossier.
> Waarom wordt er niet gekozen voor verkeerslichten?
>> Reactie: College en andere partijen willen nu eerst opnieuw een half jaar afwachten. 

Aanbeveling uit analyse
Ik wil de wethouder en de commissie graag herinneren aan een aanbeveling uit de vorige analyse uit 2019 pag 24:
“Mocht de hoeveelheid verkeer gelijk blijven aan de huidige intensiteit, dan wordt aanbevolen om de mogelijkheden voor het toepassen van verkeerslichten nader uit te werken of om te overwegen om de voorrangsregelingen om te draaien en de Burgemeester Kuntzelaan als gebiedsontsluitingsweg te categoriseren." (vgl. effect na openstelling Harselaartunnel)
Er is uit recente tellingen geen afname van verkeer gebleken: we hebben het over 7000 automobilisten t.o.v. 6800-7200 in de eerdere analyse. Ook uit de voorliggende evaluatie , dat hoorde we net ook, blijkt dat de Kuntzelaan een ‘duidelijke doorstroomfunctie’ heeft en is ingericht als ‘gebiedsontsluitingsweg’

Test verkeerslichten
Lokaal Belang vindt dan ook, tenminste, een test met verkeerslichten meer dan op z’n plaats, i.p.v. dat de hele weg nu weer op de schop zou moeten om koste wat kost de fietsers in de voorrang te houden (kosten tot nu toe ruim 1,1, miljoen euro)!
Er wordt gehinkt op 2 gedachten door het langzaam verkeer in de voorrang te willen.
> Moet de conclusie niet zijn dat de kaders (GVVP 2017) hier niet haalbaar zijn? Durft het college die te heroverwegen?
>> College vindt het te vroeg om hier uitspraken over te doen.

Verlichting
Wat gaat het college doen met de opmerkingen over de verlichting met hoge lantaarnpalen?
Inrichting met lage lichtmasten zou kunnen helpen bij verlagen van de snelheid. Ik zie geen voorstel om de verlichting op korte termijn aan te passen, waarom niet? Daarnaast willen wij ook graag betere, fellere verlichting boven de oversteekplaatsen en de fietspaden zelf (de aanrijroutes naar de oversteken).
> Graag een toezegging om dit z.s.m. te gaan regelen.

Oversteek Wilhelminastraat (bij AH)
De oversteek bij de Wilhelminastraat wordt ook aangemerkt als complexe oversteek. Ook hier klachten over meerdere aanrijroutes, fietsers die geen hand uitsteken of fietsers die met grote snelheid uit de Wilhelminastraat aan komen rijden.
N.a.v. de opmerking ‘Het autoverkeer op de rijbaan heeft voorrang op zijwegen’: ik merk dat veel mensen niet weten wie er voorrang heeft, Wilhelminastraat of Kuntzelaan. Zeker fietsers onderling.
> Vraag aan het college om hier eens goed naar te kijken. Waarom staan er geen haaientanden zoals bij de Nairacstraat en parkeerterrein Kampstraat? Wellicht kan dat duidelijkheid geven en de snelheid vd fietsers uit de Wilhelminastraat eruit halen.
> Zoekt het college voor deze oversteek naar passende oplossingen? Daar lees ik niets over.
>> Instemming van college om hier naar te kijken.

Nawoord
De Kuntzelaan is sinds de ingrijpende aanpassing structureel onderwerp van disussie. Met name in de samenleving. De overweldigende en aanhoudende reacties waar een meerderheid aanpassingen wil die echt werken, wordt door Lokaal Belang zeer onderschreven.

Sinds 2018 zijn wij zeer actief, bijvoorbeeld door het stellen van schriftelijke vragen 1 en schriftelijke vragen 2, moties en het agenderen van dit onderwerp, met als doel aanpassingen van de Kuntzelaan. Helaas is de motie voor een test met verkeerslichten in november 2019 door een meerderheid afgestemd

Ooit is deze inrichting bedacht. Goed bedoeld, maar de realiteit is dat het niet veiliger is geworden. Het getuigt van lef en moed om op eerdere beslissingen terug te komen. Deze moed onbreekt vooralsnog, wij zien een halstarrigheid die niet in het belang is van onze inwoners en hun veiligheid. Al 2 jaar moeten wij wachten op evaluaties die meerdere malen vertraagd werden. Nu was de evaluatie er dan eindelijk. Vervolgens willen het college en andere partijen nog weer eens een half jaar afwachten. Het kan zo niet langer. Lokaal Belang is als enige partij glashelder: Pak het aan, verkeerslichten.

De inrichting van de Kuntzelaan moet draagvlak hebben, niet alleen van genoemde stakeholders, zeker ook van deskundigen, VVN, politie en de gemeenteraad. Lokaal Belang zal zich blijven inzetten voor een veiliger Kuntzelaan.

 

Artikelen Barneveldse krant:
06-03-2020  Oversteek Kuntzelaan Barneveld blijft voorlopig zoals hij is
07-02-2020  Nieuw plan voor aanpak beruchte fietsoversteek Kuntzelaan​
14-11-2019  Barneveldse raad zet aanpak 'Kuntzelaan' in de wacht
01-11-2019  'Zet hier gewoon verkeerslichten neer, simpel'
30-04-2019  Voorlopig geen verkeerslichten op Kuntzelaan
08-04-2019  'Zet noodstoplichten bij gevaarlijke oversteek'