Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Schriftelijke vervolgvragen drugsafval Garderbroekerweg


Geacht College,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, stelt de fractie van Lokaal Belang schriftelijke vervolgvragen aangaande de vangst van 45.000 liter drugsafval aan de Garderbroekerweg 25-29 in Voorthuizen.

Lokaal Belang staat voor een no-nonsense veiligheidsbeleid waarbij ‘zero-tolerance’ het uitgangspunt is. Onze gemeente moet schoon en veilig zijn. Helaas neemt drugshandel, dus ook het drugsafval, toe. Eveneens zien we een toename van de ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit is onacceptabel en slecht voor de veiligheid van de samenleving als geheel. Gelukkig is de gemeente helder en duidelijk, ondermijning is een prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid. Daar hoort ook bij dat er wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en het aanpassen van dit beleid waar dat noodzakelijk is.

Wij danken u voor de antwoorden op onze vragen van 2 juli jl. De beantwoording roept echter nieuwe vragen op.

 1. Dat het niet gebruikelijk is de gemeenteraad te informeren over allerhande politie zaken is logisch. Echter, het betreft hier een pand/locatie van de gemeente en een zeer ernstige kwestie.Ook gezien het feit dat 2 partijen schriftelijke vragen hebben gesteld (zowel coalitie als oppositie) geeft aan dat er behoefte blijkt te bestaan over dit soort politiezaken, die direct de gemeente zelf aan gaan, geïnformeerd te willen worden. Dat wij dus als raad niet geïnformeerd zijn blijven wij erg jammer en onwenselijk vinden.
  Ben t u bereid bij, onverhoopt, nieuwe kwesties als deze (of vergelijkbare kwestie qua ernst), de gemeenteraad toch, desnoods niet openbaar, te informeren? Zo nee, waarom niet?
 2. Het verbaast Lokaal Belang dat de locatie door de eerste onderhuurder opnieuw is onderverhuurd aan een tweede onderhuurder. Op deze manier wordt toezicht en handhaving in onze ogen bemoeilijkt.
  a. Had de onderhuurder toestemming om ook weer onder te verhuren?
  b. Zo ja, Is het in het licht van de ontstane situatie en de door u beschreven toename van ondermijning  en drugshandel niet beter deze (mate van) onderverhuur te beperken? Of te wel, maximaal 1 onderverhuring met plicht tot controle van de eerste huurder? Of helemaal geen onderhuur?
  c. Zo nee, op welke wijze gaat het college deze ‘dubbele onderhuur’ (of vaker) voorkomen dan wel aanpakken?
 3. Lokaal Belang is enigszins geschrokken van het moment dat er voor het laatst gecontroleerd is; nl 3 jaar geleden. Op deze manier wordt ondermijning en drugshandel wel makkelijk gemaakt.
  a. Welke frequentie van onaangekondigd bezoek is het college van plan in de toekomst te hanteren?
  (Het antwoord op deze vraag mag ook niet-openbaar gegeven worden.)
  b. Waarop is deze frequentie gebaseerd? Ervaring, onderzoek of anderszins?
  c. Bent u bereid om kennis/ervaring van andere gemeenten met betrekking tot dit onderwerp mee te nemen in de aanpak en mee te nemen in continue ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsplan?
 4. Het college geeft in de beantwoording aan dat de huurder ‘alert’ zou zijn de risico’s van druggerelateerde zaken. Is het hier niet beter om, indien dat nog niet aan de orde is, daar concrete afspraken op papier over te maken wat deze ‘alertheid’ moet inhouden (plichten en verantwoordelijkheden) met daarbij ook de rol van de gemeente?
  Graag een toelichting en concrete aanpak.

  Mijntje Pluimers
  Jan Willem van den Born