Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Vragenronde cie april 2020: Drempels Stationsweg


Schriftelijke vragenronde commissie 7 april 2020, betreft agendapunt 7 Rondvraag
 
Geacht college, 
 
Op 10 maart jl. hebben wij antwoorden ontvangen op onze schriftelijke vragen over geluidsoverlast op de Stationsweg ter hoogte van het Van Breugelplantsoen en de Vliegersvelderlaan. Daarvoor dank.  
 
In de vragen hebben wij benadrukt dat meerdere omwonenden dagelijks en de hele dag door zeer ernstige geluidsoverlast door de beide drempels ervaren, met piekmomenten in de vroege ochtend en spits. Wij ontvangen nog steeds veel klachten en berichten van inwoners over de ernst van de overlast met steeds het dringende verzoek dat er snel ingegrepen gaat worden. De situatie is inmiddels zodanig opgelopen dat inwoners hun huis te koop hebben gezet of overwegen dat te gaan doen. Dat vinden wij een triest feit. Wij willen hier dan ook nogmaals uw aandacht voor vragen, in het belang van het welzijn van deze inwoners: 
 

  1. Is het risico op geluidsoverlast vooraf beoordeeld en meegewogen?  Zo nee, waarom niet? Als daar een rapport van is, willen wij dat graag ontvangen.
  2. Onderkent het college dat er sprake is van flinke geluidsoverlast?  Zo niet, is het college dan bereid per direct een aanvullend geluidsonderzoek uit te voeren? Zo nee, waarom niet?  
  3. Is het college bereid het traject in gang te zetten om de drempels zo snel mogelijk te verwijderen? Dit met het oog op het feit dat het traject ‘komst flitspaal,’ die voor snelheidsreductie en de daarmee samenhangende verbeterde oversteekbaarheid moet gaan zorgen, in gang is gezet.  

 
Vriendelijke groeten,  

Namens de fractie van Lokaal Belang  
Marleen Blankenburgh 

 

Lees ook het artikel in de Barneveldse Krant d.d. 20-04-2020: 'College overweegt verwijderen lawaaierige drempels Stationsweg'