Gemeente Barneveld

 Politieke partij

Nieuwsberichten 2017

Leerlingenvervoer terug naar de gemeente Barneveld

27-12-2017


Lokaal Belang hecht veel waarde aan een veilig en efficiënt leerlingenvervoer. Dit is van groot belang voor de vaak zeer kwetsbare kinderen die aangewezen zijn op dit vervoer. Het uitbesteden van dit leerlingenvervoer aan Regio Food Valley is een fiasco gebleken. Dit is dan ook de reden dat Lokaal Belang wil dat de organisatie van het leerlingenvervoer weer in handen van de gemeente komt.

Lokaal Belang heeft tevens kennis genomen van de zorg van de ouders dat hun mening en ervaring aangaande dit leerlingenvervoer, niet zijn meegenomen in het onderzoek. Lokaal Belang is onaangenaam verrast dat ouders daarbij kennelijk op geen enkele wijze betrokken zijn. Juist zij, als ervaringsdeskundigen maar ook als experts ten aanzien van de zorg voor hun kwetsbare kinderen, zouden een prominente plek moeten krijgen in zowel het onderzoek als het plan van aanpak. Dit plan van aanpak zou in concept al klaar zijn. Ook hierin lijken ouders niet te zijn meegenomen. Lokaal Belang vindt dit zeer vreemd en zorgelijk.

Lokaal Belang vindt dat de organisatie van het leerlingenvervoer weer terug moet naar de gemeente Barneveld. De zorg voor deze vaak zeer kwetsbare kinderen moet gewaarborgd zijn. Het is gebleken dat het uitbesteden daarvan niet de gewenste kwaliteit heeft geleverd. De betrokken instanties hebben niet kunnen leveren wat zij behoorden te doen. Daarnaast gooiden zij in de openbaarheid nogal stevig met modder naar elkaar. Geen basis voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst waarbij er vertrouwen in elkaar moet zijn. Verder gaven ouders aan dat er geen problemen met dit vervoer waren toen de organisatie daarvan nog bij de gemeente lag.

Lokaal Belang roept de gemeente Barneveld dan ook op in te zetten op het opzeggen van het contract met Regio Food Valley en het leerlingenvervoer weer in eigen beheer te houden. Op deze wijze zijn de lijnen kort, houdt de gemeente grip en regie en wordt de zorg voor onze kwetsbare kinderen gewaarborgd. Zorgvuldig omgaan met belastinggeld is goed, maar daar zitten grenzen aan. Er mag niet ingeboet worden op de kwaliteit van de zorg voor deze kwetsbare kinderen.

Lees verder

'Tijd voor een frisse wind' - Barneveld Vandaag

21-12-2017


'Lokaal Belang de grootste partij van de gemeente Barneveld'. Met deze woorden trapt Lokaal Belang het verkiezingsprogramma af. Mijntje Pluimers:  "Het wordt tijd om een frisse wind te laten waaien in het gemeentehuis. Er is al lange tijd een partij de grootste; het wordt tijd voor een echte sterke lokale partij in het dagelijkse bestuur van onze gemeente". 

De nieuwe lokale politieke partij van lijsttrekker Mijntje Pluimers kiest voor heldere lokale standpunten in  het verkiezingsprogramma. De partij kiest onder meer voor een dorpsreferendum. "Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Een voorbeeld. We hebben de afgelopen maanden lessen kunnen trekken uit de wijze waarop Voorthuizen overvallen is door het plan om mega-windmolens van bijna 265 meter op Zeumeren te plaatsen. Een plan waar Lokaal Belang geen voorstander van is en waar bijna geen Voorthuizenaar en 30 belangenorganisaties op zitten te wachten. Met ons nieuwe voorstel kan ieder dorp zich via een dorpsreferendum zelfstandig uitspreken over dit soort ingrijpende voorstellen. Datzelfde zou kunnen gebeuren met plannen voor Barneveld, Terschuur, Zwartebroek, Garderen of Stroe. Je ziet dat het lokale referendum de laatste jaren ook is toegepast in gemeenten om ons heen. Het is geen nieuw idee, maar wel nieuw voor onze gemeente". 

Veiligheid is voor Lokaal Belang een van de andere speerpunten. De partij wil dat iedere avond van de week een 'nacht-BOA' door de gemeente rijdt om onveilige situaties en criminaliteit op te sporen en snel aan de politie door te spelen. Daardoor kan er snel en adequaat worden gereageerd. Ook wil de partij investeren in drugsbestrijding, extra camera's bij alle toegangswegen van de gemeente en een BOA die zich gaat bezighouden met bestrijding van dealen van drugs. "Ook is het cruciaal dat er goede en veilige wegen en fietspaden in onze gemeente zijn waarbij een goede planning is bij de uitvoer. En vergeet de (ouderen)zorg niet".

"Lokaal Belang is een partij voor alle inwoners. Onze partij is niet links of rechts, maar pragmatisch en vooral positief. Onze achterban komt overal vandaan maar kenmerkt zich vooral door een positieve kijk op het leven en hoge betrokkenheid met onze prachtige gemeente. Wij hebben veel zin om verder te bouwen aan een nog mooiere gemeente en een echte nieuwe frisse wind te laten waaien."

 

Bron: Barneveld Vandaag 21-12-2017

Lees verder

Lokaal Belang: 'Partij voor álle inwoners' - Barneveldse Krant

16-12-2017


Lokaal Belang wil de grootste partij van Barneveld worden. Met die woorden trapt deze nieuwe partij haar missie af in het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Lijsttrekker en 'anchorwoman' Mijntje Pluimers licht het programma toe. ,,We willen een partij worden voor álle inwoners van de gemeente Barneveld. Niet links en niet rechts, maar pragmatisch en positief.''


Waarin onderscheidt LB zich van alle andere partijen?

,,Ik kan natuurlijk nog niet oordelen over de verkiezingsprogramma's van andere partijen, want vooralsnog hebben we alleen die van het CDA gezien, maar meer in het algemeen durf ik te stellen dat onze nieuwe partij er één is met een breed perspectief. Juist omdat we niet gelieerd zijn aan een landelijke partij en dus ook geen landelijke lijnen hoeven te volgen, kunnen we politiek maatwerk leveren. Het afgelopen jaar hebben we in een kernteam van twaalf zeer veelzijdige mensen dit programma per onderwerp aangepakt, waardoor veel inzichten bij elkaar zijn gekomen. En we hebben gesproken met vrijwel alle Plaatselijk Belang afdelingen in de gemeente, om te weten te komen welke onderwerpen nu relevant zijn. Het resultaat is een uitgebreid programma met vooral veel concrete en realistische actiepunten. Geen symboolpolitiek, als je het mij vraagt.''


De titel van het LB-programma is gelijk aan de naam van de partij: 'LokaalBelang'. Wat is het Barneveldse verhaal hierachter?

,,De titel zegt genoeg, het gaat ons bij alles wat we doen om het lokale belang. Wat hebben onze inwoners eraan, wat missen ze in hun gemeente, wat kan beter, wat vinden ze belangrijk? Met ons programma willen we daar antwoord op geven, gedetailleerd uitgewerkt per programmapunt. Eén van die belangrijke pijlers vinden we 'veiligheid', een primaire behoefte voor iedereen. Oké, Barneveld is geen Amsterdam en het is best prettig wonen, maar er zijn zaken die beter kunnen. Denk aan het verder terugdringen van woninginbraken en autokraken, bijvoorbeeld. We komen met een plan voor een gemeentelijke nachtboa die zeven nachten in de week surveilleert in de gemeente.
Drugs is ook een groeiend probleem in de gemeente Barneveld, als we het hebben over drugshandel, hennepteelt en drugsgebruik onder jongeren. Ook dat willen we serieus aanpakken, bijvoorbeeld met een meldpunt drugshandel, een drugsboa die zich specifiek met dit probleeem bezighoudt, maar bijvoorbeeld ook met intensivering van voorlichting over verslavingsproblemen op basisscholen.

Veiligheid is één van onze pijlers, maar we zijn naar mijn idee ook vooral een groene partij. We willen de regie over onze bossen, zodat we in de toekomst niet meer verrast worden door kaalslag door bomenkap. En we pleiten voor meer groen in de woonwijken. Bouw niet overal alles vol met huizen, maar denk ook aan de leefomgeving. Concreet groen plannetje hebben we voor het braakliggende terrein op de hoek van de Schoutenstraat/Thorbeckelaan. Maak hier een mooi groen parkje van, met forse bomen en bankjes. Een groene entree voor het dorp.''


Waar staat Barneveld in 2022?

,,Nou, in dat jaar staan er wat ons betreft sowieso geen windmolens in onze gemeente. Wij zetten graag een dikke streep door dat hele windmolenplan, het is volkomen achterhaald om te stellen dat die molens nodig zouden zijn om voldoende duurzame energie op te wekken.
De windmolen is de Nokia onder de duurzaamheidsplannen. Veel liever zien we dat er serieus werk wordt gemaakt van alternatieven als mono-mestvergisters, zonneparken in elk dorp, collectoren op daken van bedrijven en stallen en misschien een geothermische energiecentrale.
Wat dat laatste betreft kijken we nieuwsgierig naar de gemeente Soest, die hier mee bezig is. Er zijn kansen, als je weet dat de aardwarmte in onze regio met 190 graden het hoogst is van heel Nederland. We willen dan pertinent geen windmolens, maar we willen wél duurzame maatregelen.

In 2022 moet de gemeente Barneveld ook met haar tijd zijn meegegaan als het gaat om bereikbaarheid. Het gemeentehuis moet vaker 's avonds of zaterdagochtend open zijn, de website moet een live chatfunctie kunnen hebben, allemaal ontwikkelingen die niet stil moeten staan. In dat jaar moeten er ook meer sportfaciliteiten in de gemeente zijn, denk aan een skeelerbaan en een atletiekbaan, en moet de hondenbelasting zijn afgeschaft. Voortdurende aandacht moet er zijn voor eenzaamheid onder ouderen. Én we moeten dan duidelijk op een rijtje hebben of vier afvalkliko's nu zo handig is, of dat afvalscheiding achteraf wellicht beter voor het milieu én goedkoper is. Wat we ook willen is onderzoeken of veevoederfabrieken Rijnvallei in het centrum van Barneveld en Brons in een woonwijk in Voorthuizen kunnen verhuizen.''


Stel: Lokaal Belang heeft straks de absolute meerderheid. Welke drie zaken wil LB dan als eerste regelen?

,,Als dat gebeurt, gaat er eerst een fles champagne open en nodigen we alle fracties in de raad uit voor een goed gesprek. En we lanceren dan meteen ons plan voor een dorpsreferendum, een middel waarmee we naar ons idee de lokale democratie versterken.''


Met welke andere partijen denkt LB dit programma het best te kunnen uitvoeren?

,,Wij gaan graag in gesprek met elke partij die positief, constructief en pragmatisch met ons mee wil denken, dus zonder de hakken in het zand. We gaan op voorhand geen enkele partij uitsluiten. De basis is dat je met elkaar iets moet kunnen bereiken voor Barneveld.''

Lokaal Belang heeft nu nog geen kieslijst. Zeker is in ieder geval dat Pluimers op nummer 1 staat en Tineke Donker, vrijwilliger van het jaar, de ereplek als lijstduwer bezet. ,,Wat daar allemaal tussenzit, maken we over een maand bekend.''

 

Bron: Barneveldse Krant 16-12-2017/Wouter van Dijk

 

Lees verder

'Vergroot lokale democratie' - Barneveldse Krant

16-12-2017


De nieuwe politieke partij Lokaal Belang van lijsttrekker Mijntje Pluimers pleit voor het inzetten van een nieuw instrument om naar eigen zeggen de lokale democratie op een hoger plan te tillen: het dorpsreferendum. Dat meldt Pluimers in een toelichting op het verkiezingsprogramma van LB, dat vrijdagmiddag werd gepresenteerd.
 

,,Eigenlijk is het heel simpel'', duidt Pluimers het voorstel van LB. ,,Als we politiek iets geleerd hebben van het windmolendebacle in Voorthuizen, dan is het wel dat het dorp werd overvallen door een plan waar niemand op zat te wachten. We weten inmiddels hoe Voorthuizen hier vervolgens op reageerde. Plannen met als effect vanuit de samenleving 'ho ho, dit gaat wel érg ver', moeten we op een andere manier gaan benaderen.'' 
In zo'n situatie zou het volgens haar zeer wenselijk zijn geweest als vooraf duidelijk was hoe het dorp denkt over deze ontwikkeling. ,,En daarin zou een dorpsreferendum een goed middel kunnen zijn. Simpelweg door alle betrokkenen hun mening te laten geven over een bepaald initiatief of plan, vóórdat er verdere procedurele stappen worden gezet, krijg je een helder beeld van het draagvlak. Natuurlijk zou je zo'n middel niet te pas en te onpas moeten inzetten, maar wél bij plannen die ingrijpende consequenties hebben voor de directe leefomgeving van het betreffende dorp.'' Een dorpsreferendum moet in zo'n situatie door een dorp zelf worden aangevraagd, de uitslag ervan moet vervolgens gedeeld worden met de gemeenteraad, is het idee. ,,Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om besluitvorming die alleen een specifiek dorp aangaat, ook daadwerkelijk neer te leggen in het desbetreffende dorp.''


Volgens Pluimers kan het wettelijk ook, wanneer de gemeente hiervoor een verordening vaststelt. ,,De gemeentewet schrijft voor dat in een gemeente altijd het recht bestaat om een referendum uit te schrijven. Stellen we dit in een verordening vast en leggen we duidelijk uit hoe het aanvragen van een dorpsreferendum werkt, dan is het daarna aan de samenleving om dit instrument al dan niet in te zetten.''


Het dorpsreferendum is één van de concrete punten die Lokaal Belang in haar verkiezingsprogramma benoemt, naast onder meer een nachtboa voor zeven nachten in de week, een meldpunt drugshandel, ruimere openingstijden van het gemeentehuis en de huisartsenpost, huiswerkplekken waar kinderen 's avonds terecht kunnen, openbare toiletten in de winkelcentra, woonhofjes voor ouderen, een atletiekbaan en een live-chatoptie op de gemeentelijke website.

 

Bron: Barneveldse Krant 16-12-2017

Lees verder

Lokaal Belang presenteert verkiezingsprogramma

15-12-2017


Lokaal Belang bruist!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de nieuwe lokale, zelfstandige en onafhankelijke politieke partij in de gemeente Barneveld; Lokaal Belang. Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van twee jaar intensieve samenwerking van het team. Daarnaast hebben vele betrokkenen die Lokaal Belang een warm hart toedragen, input en commentaar geleverd. Daar ben ik erg dankbaar voor. 
 
Balans en waarden
Het verkiezingsprogramma is een breed gedragen en gebalanceerd programma, gebaseerd op onze waarden en onze visie, dat bijdraagt aan een nog betere en mooiere gemeente Barneveld. 
 
Eigenheid en thema’s
Elke kern in onze gemeente is belangrijk en dat zijn er volgens Lokaal Belang 10. Elke kern heeft zijn eigenheid en de voor die kern belangrijke thema’s. Lokaal Belang heeft oog voor deze eigenheid en thema’s. Daarom kent dit verkiezingsprogramma een apart hoofdstuk met de daarin specifieke aandachtspunten per kern.  
 
Frisse wind
Lokaal Belang vindt het tijd voor een frisse wind. Het in links-rechts-, conservatief-progressief-, christelijk-nietchristelijk-, liberaal-, sociaal- denken, is niet meer van deze tijd en werkt in de ogen van Lokaal Belang niet in de gemeentelijke politiek. Elke situatie vraagt om een open blik met afweging van alle belangen.  
Het belang van onze burgers en bedrijven staat hierbij centraal. En dat wil het team van Lokaal Belang in woord (het verkiezingsprogramma) en daad uitdragen. 
 
Verscheidenheid en het team
De verscheidenheid van inwoners van de gemeente Barneveld is groot. En uiteraard moeten wij met elkaar samen leven en werken om de maatschappij vorm te geven. Het team van Lokaal Belang kenmerkt zich door de grote verscheidenheid in achtergrond. Op deze manier zijn wij breed in de samenleving vertegenwoordigd en handelen wij overeenkomstig de volgende passage in onze statuten “Wij willen de belangen van álle inwoners van de gemeente Barneveld vanuit een lokaal en breed perspectief kunnen dienen”
 
Toekomstgericht en verantwoordelijkheid
Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij. Het verkiezingsprogramma is een richting. Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor de gemeente Barneveld en haar inwoners en wil daarom graag deelnemen aan een nieuwe coalitie. Lokaal Belang staat daarbij open voor alle partijen die op een positieve, constructieve en pragmatische manier willen samen werken in het belang van de gemeente Barneveld en haar inwoners.
 

Mijntje Pluimers-Foeken
Lijsttrekker Lokaal Belang Gemeente Barneveld
December 2017

Lees verder

Dierenarts-microbioloog versterkt team Lokaal Belang

16-11-2017


Lokaal Belang is blij met de uitbreiding van haar team in de persoon van dierenarts en microbioloog dr. ing. Paul Overgaauw. De heer Overgaauw heeft een landbouwachtergrond en was tot 2014 lector Diergezondheid en -Welzijn aan de Agrarische Hogeschool HAS Den Bosch. Hij is daarnaast specialist microbiologie en parttime docent-onderzoeker Veterinaire Volksgezondheid bij de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Paul Overgaauw is 60 jaar, getrouwd, heeft 3 volwassen kinderen en woont al meer dan 25 jaar in Barneveld. Binnen Lokaal Belang zal hij zich voornamelijk richten op de agrarische sector, dierenwelzijn en volksgezondheid. Zijn expertise ligt daarnaast op het gebied van onderwijs. Ook in het kader van de ontwikkelingen rondom de fijnstofproblemen in de veehouderij en de fipronil-affaire, is zijn inbreng erg belangrijk.


Paul Overgaauw:

“Mijn interesse voor Lokaal Belang werd gewekt door het heldere standpunt over het beleid van openbaar groen en de bossen. Het lokale karakter van de partij gaf daarbij de doorslag. Een lokale partij staat dichter bij de bevolking en weet wat er leeft en daar gaat het om. Verder sprak de frisse en open sfeer mij zeer aan. Lokaal Belang benoemt de uitdagingen en heeft daar ook oplossingen voor. Ik voel mij heel welkom en zie er naar uit mij in te zetten voor het belang van burgers en bedrijven in onze gemeente.”


Lijsttrekker Mijntje Pluimers:

“Ik heb veel vertrouwen in zijn waardevolle bijdrage binnen Lokaal Belang en onze mooie gemeente en zie uit naar de samenwerking.”

Lees verder

Lokaal Belang brengt bezoek aan dierentehuis Levenslust

04-10-2017


Vandaag is het een bijzondere dag: Dierendag! Voor Lokaal Belang reden om aandacht te besteden aan onze ‘mede-inwoners’ in de gemeente.

Gelukkig hebben veel dieren liefdevolle baasjes. Dat geldt niet voor alle dieren.

Voor onze Lokaal Belang topper én groot dierenliefhebber Gonda Lenters de reden om naar haar Lokaal Belang-rijkste plek te gaan; het dierenasiel in Barneveld.

Daar worden (zwerf)dieren zonder baasje liefdevol verzorgd en hebben zij een veilige plek om te leven. Maar natuurlijk gunnen we elk dier een nieuw en warm thuis. Dus, denkt u er over een huisdier te nemen; neem dan ook eens een kijkje in ‘Dierenasiel Levenslust’, Krumselaarseweg 16 in Barneveld. http://dierentehuislevenslust.nl/

Daarnaast blijft Lokaal Belang zich inzetten voor het welzijn van onze dieren in de gemeente Barneveld.

Lees verder

Lokaal Belang trapt campagne af

18-09-2017


Als eerste partij in de gemeente Barneveld heeft Lokaal Belang de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 afgetrapt met een crowdfundactie met als thema:
‘9 euro voor 9 zetels’. Met 20 enthousiaste leden en sympathisanten worden er deze week huis-aan-huis in alle dorpen van de gemeente duizenden flyers verspreid.

Lijsttrekker Mijntje Pluimers: “Lokaal Belang is een nieuwe politieke partij. En als nieuwe partij hebben wij de ambitie om met een prachtig lokaal verkiezingsprogramma straks de grootste partij van onze gemeente te worden. Bij de laatste verkiezingen heeft de grootste partij 8 zetels gehaald. Dat betekent dat wij in maart 2018 tenminste 9 zetels willen halen. En omdat er geld nodig is om een campagne te voeren, vragen wij iedere inwoner van de gemeente Barneveld ons te ondersteunen, door een euro te doneren voor iedere zetel die wij willen veroveren; dus 9 euro voor 9 zetels. Iedere euro die wij ontvangen wordt enkel en alleen voor de campagne gebruikt.
Samen met mijn team sta ik voor een schone, groene en veilige gemeente waar het een plezier is voor iedereen om te wonen, te werken en te ondernemen. Lokaal Belang is een praktische no-nonsense partij die staat voor een sterk economisch beleid, een sterk sociaal beleid en een degelijk financieel beleid. Lokaal Belang vindt het heel erg belangrijk om goede zorg te bieden aan iedere inwoner die dat nodig heeft”.

Campagneleider Han Verkerk: “Wij zullen uiteraard de vraag krijgen waarom we al zo vroeg begonnen zijn. De verkiezingen zijn pas in maart volgend jaar. Het antwoord daarop is eenvoudig. Campagne voeren doe je naar onze mening niet alleen rond de verkiezingen maar het hele jaar door. En daarom zijn wij al in september begonnen met deze crowdfundactie waarbij de inwoners meteen kennis kunnen maken met onze lijsttrekker Mijntje Pluimers.

Iedereen die geen flyer heeft gehad en er toch eentje wil hebben, verzoek ik een mailtje te sturen naar info@lokaal-belang.com. Dan brengen we de flyer persoonlijk langs. Uiteraard staat ons bankrekeningnummer op de website, maar voor de volledigheid: NL41 INGB 0007399606 “.

Steunt u onze campagne? Bekijk voor meer informatie de pagina Doneer

Lees verder

Lokaal Belang zeer verontwaardigd over voorgenomen vele en lage vliegroutes over Veluwe en gemeente Barneveld

29-08-2017


Onze prachtige Veluwe, onze natuur en rust, staan onder druk. De voorgestelde nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad betekenen een aanzienlijke verslechtering van de kwaliteit van onze leefomgeving (Milieuschade en geluidsoverlast). De gevolgen zijn voor onze inwoners van Garderen, Voorthuizen, Stroe, Kootwijk en Kootwijkerbroek. Het aantal vluchten verdubbelt, de vlieghoogte gaat naar 1800 meter.

De gemeente heeft, zeer terecht, een brief naar de provincie geschreven waarin de woorden 'onbespreekbaar, onacceptabel en onvoorstelbaar' opgenomen zijn. Wij steunen de gemeente.

Daarnaast hebben wij de petitie die er is, van harte ondertekend. Teken ook en red onze Veluwe en de rust in onze gemeente. https://hogerbovendeveluwe.petities.nl/

Lees verder

LB teamleden behalen certificaat 'Politiek Actief'

25-05-2017

Afgelopen weken hebben Lokaal Belang teamleden Crista Dibbet, Kirsten Karrenbeld en Mona Tamaëla met succes deelgenomen aan de curcus 'Politiek Actief' van 'Betrokken Barneveld' en hun certificaat behaald! In deze cursus kwamen onder andere onderwerpen als algemene staatsinrichting, 'Hoe werkt de gemeente(raad)' en de verkiezingen aan bod. Wij zijn trots op deze kanjers! Gefeliciteerd!

Ook interesse om mee te denken en/of mee te doen met Lokaal Belang? Meld u aan. Wij gaan graag een vrijblijvend gesprek met u aan.

In het najaar wordt door de gemeente Barneveld opnieuw een cursus 'Politiek Actief' aangeboden. Zodra er meer bekend wordt over de exacte data, melden wij dat .

 

Lees verder

Lokaal Belang presenteert TEAM en VISIE

18-05-2017


“Betrokkenheid, kwaliteit en kansen”


Kernteam
Lokaal Belang is heel trots met een kernteam van enthousiaste, betrokken mensen die zich willen inzetten voor de samenleving. Een gemêleerd team, man en vrouw, jong en oud, met diverse achtergronden, kennisgebieden en ervaringen, dat bereid is mee te werken aan een nog mooiere gemeente Barneveld.

Op de foto van links naar rechts:
Marleen Blankenburgh (51, Barneveld, communicatie, webbeheer),
Crista Dibbet (39, Barneveld, ondernemer in de bouw),
Enrico Duits (27, Barneveld, voedingsindustrie).
Mona Tamaëla (50, Barneveld, technische dienstverlening),
Jan Willem van den Born (50, Barneveld, ondernemer),
Mijntje Pluimers (40, lijsttrekker, Barneveld, onderwijs),
Gonda Lenters (55, Kootwijkerbroek, jurist),
Maurice Marsman (31, Barneveld, manager logistiek)
Tineke Donker (70, Barneveld, zorg & welzijn, vrijwilliger van het jaar),
Kirsten Karrenbeld (44, Kootwijk, recreatie & toerisme),

In de loop van de tijd zullen de leden van het kernteam zich verder voorstellen.


Visie
Lokaal Belang heeft grote ambities. Lokaal Belang wil deze bereiken door drie waarden, ‘betrokkenheid, kwaliteit en kansen’, centraal te stellen in de visie op basis waarvan Lokaal Belang zich wil inzetten voor de samenleving. Waarden die recht doen aan de eigenheid van de gemeente Barneveld, recht doen aan haar inwoners en bedrijven en recht doen aan haar omgeving en natuur.
Benieuwd naar onze volledige missie en visie?

Lijstrekker Mijntje Pluimers: “Ik ben bijzonder trots op mijn kernteam. Het zijn allemaal oprechte en betrokken mensen die samen met mij Lokaal Belang willen vertegenwoordigen. Ik ben onder de indruk van hun motivatie, enthousiasme en intenties bij onze mooie gemeente Barneveld.  

Onze visie is er een van groei én koesteren wat van waarde is. Het biedt alle gelegenheid voor het maken van een fantastisch verkiezingsprogramma ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Vol vertrouwen ga ik met mijn team en onze visie verder aan de slag met Lokaal Belang. “

Wilt u mee doen met dit top team? Meedenken en/of meedoen? Meld u aan! We zien er naar uit om met u in gesprek te gaan.

 

Lees verder

Bevrijdingsdag 2017

05-05-2017

Bevrijdingsdag! Wij vieren onze vrijheid en eren hen die voor onze vrijheid streden. Vrijheid moeten wij koesteren, verdedigen en uitdragen!

Lees verder

Lokaal Belang wil de grootste partij worden!

25-03-2017


“Lokaal Belang wil de grootste partij van de gemeente Barneveld worden en zich samen met burgers en bedrijven inzetten voor deze prachtige gemeente zodat het voor iedereen een plezier is om hier te wonen, werken en te ondernemen. Hierbij hoort een schoon, groen en veilig leefmilieu.

Lokaal Belang is een lokale partij die staat voor een degelijk sociaal- en economisch beleid. Lokaal Belang is een praktische no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de Barneveldse burgers en bedrijven.

Lokaal Belang wil een gemeente die burgers en bedrijven zo goed als mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.

Lokaal Belang komt op voor de democratische rechten van burgers van onze gemeente. Wij willen niet meewerken aan het overhevelen van bevoegdheden van deze gemeente en dus van haar burgers, naar samenwerkingsverbanden waarop burgers (bijna) geen invloed hebben. En wij zetten ons in voor een goede, open en eerlijke communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar burgers en de mogelijkheden van inspraak”.


Missie
Met deze missie is Lokaal Belang van start gegaan en zoeken wij betrokken en enthousiaste medestanders die het een uitdaging zien om mee te helpen en mee te bouwen aan een nieuwe lokale politieke partij. Een partij, die een realistisch en rechtvaardig beleid voorstaat, zal knokken voor een groene en veilige leefomgeving en een sociaal hart heeft.


De grootste
Een partij met een enorme ambitie, namelijk de grootste partij van Barneveld worden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Al sinds 2002 is 1 partij steevast de grootste partij van Barneveld. Het is al die jaren geen enkele politieke partij gelukt om deze positie over te nemen. Het wordt tijd voor een nieuwe sterke lokale partij, Lokaal Belang, die het politieke landschap in Barneveld zal doen veranderen


Meedenken, meedoen
Om al deze ambities waar te maken zoekt Lokaal Belang enthousiaste en betrokken medestanders. Iedereen die mee wil werken, mee wil denken en mee wil doen, op welke manier dan ook, is van harte welkom! Wij gaan graag het gesprek met u aan. U kunt zich aanmelden via de website op de pagina 'ik doe mee'.

Onze lijsttrekker, Mijntje Pluimers, gaat graag met u in gesprek! 

Lees verder

Column Erik Roest

04-02-2017


Wij moesten weer hartelijk lachen! 
Leuk Erik Roest!

Bron: Barneveldse Krant

 

Lees verder